Log ind for medlemmer

Som medlem af TEKNIQ får du adgang til den nyeste information fra TEKNIQ, blanketter, information om nye love samt meget mere.

Ønsker du at blive medlem af TEKNIQ, så kontakt os på mail TEKNIQ@TEKNIQ.DK

Stærkstrømsbekendtgørelsen

Stærkstrømsbekendtgørelsen udgives og vedligeholdes af Sikkerhedsstyrelsen med hjemmel i stærkstrømsloven.
 
Stærkstrømsbekendtgørelsen indeholder sikkerhedsbestemmelser for:

  • Elkraftværkernes og netselskabernes produktions- og distributionsanlæg
  • Installationer i boliger og erhvervsbyggeri
  • Bestemmelser for konstruktion af elektrisk materiel, herunder standarderLinks til væsentlige afsnit kan du finde ved at klikke på ”Stærkstrømsbekendtgørelsen” ovenfor.

I tillæg til stærkstrømsbekendtgørelsen udsender Sikkerhedsstyrelsen Meddelelser installationer og Meddelelser materiel. Disse meddelelser indeholder informationer, fortolkninger, forklaringer og eventuelle lempelser i forhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen.

De mest anvendte afsnit af Stærkstrømsbekendtgørelsen kan bestilles i Servicebutikken.
Øvrige afsnit kan bestilles hos Schulz Information enten direkte eller via Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside.

"Gør det rigtigt guide", som er udarbejdet og udgivet af TEKNIQ og Dansk El-Forbund, er et godt hjælpemiddel i arbejdet med Stærkstrømsbekendtgørelsen. "Gør det rigtigt guiden" kan bestilles i Servicebutikken.

Sidst opdateret 23.04.2012

ELREGLER

Få overblik over love samt administrative- og tekniske bekendtgørelser inden for elområdet.

TEKNISKE FAGBØGER

Tekniske fagbøger er din genvej til specialiseret viden.

Du kan søge, printe og downloade de informationer, du har brug for fra fagbøger og undervisningsmaterialer for lærlingeuddannelsen og efteruddannelseskurser.

» Gå til Tekniske fagbøger (kræver logind).