Elområdet - aftalesedler

  • Akkordseddel for arbejde som udføres efter eloverenskomstens §12.1

    EBA - El Branchens Akkordsystem
  • Akkordseddel for arbejde som udføres efter eloverenskomstens §12.2

    Anden form for akkordaftale
  • Referat af lokal forhandling

    I henhold til overenskomst mv. om løn og arbejdsforhold mellem TEKNIQ og Dansk El-Forbund

TEKNIQ er den eneste organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.