Afslutning af akkord

For arbejde som udføres efter eloverenskomstens  § 12.1 og § 12.2

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.