Vvs-området - aftalesedler

  • Akkordaftaleseddel for arbejde, som udføres efter ”Landspriskuranten for Blikkenslagerarbejde”

  • Akkordaftaleseddel for arbejde, som udføres efter Rørprislisten

  • Bilag 1 til Akkordaftaleseddel Rørprislisten

  • Referat af lokal forhandling

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.