Vvs-tjek af andelsbolig

Vvs-tjek

TEKNIQ Arbejdsgiverne har udarbejdet rapport til brug ved vvs-tjek af andelsboliger.

Rapporten er i udgangspunktet selvforklarende, dog kan supplerende baggrundsinfo hentes i denne oversigt.

Den udførendes rolle og pligter 
Vvs-tjek er ikke funderet i lovgivningen. Der findes derfor ikke krav til indhold af et vvs-tjek, og rapporten er derfor alene et hjælpeværktøj til medlemmerne for dokumentation af aktuel status for en andelsbolig. Der er således heller ikke en fastsat gyldighedsperiode.  

Der gøres opmærksom på, at udførelse af vvs-tjek kan ligge uden for normalt installatørarbejde, og at det derfor kan pådrage den udførende et rådgiveransvar. Der bør derfor inden gennemførelse af vvs-tjek, sikres dækning for denne type ydelser i virksomhedens forsikringer. 

Anvendelsesområde for rapport 
Rapporten kan anvendes ved vvs-tjek af en andelsbolig med fælles opvarmning og brugsvandssystem. Har andelsboligen egen varme- og varmtvandsforsyning, indgår den ikke i vvs-tjek, men skal have et særligt eftersyn. Det er muligt at anføre ”yderligere observationer” i rapporten, eventuelt med henvisning til bilag med dokumentation for eftersyn af eksempelvis individuel varmeforsyning.

Rapporten kan anvendes som grundlag ved andelsboligforeningens vurdering af den aktuelle stand på andelsboligens installationer, for eksempel i forbindelse med en overdragelse til ny andelshaver. 

Vvs-tjek gennemføres som ikke-destruktiv og visuel inspektion af de umiddelbart synlige og tilgængelige dele af installationerne kombineret med en funktionsafprøvning af tapsteder og afløb uden brug af værktøj. En ikke-tilgængelig installation, eksempelvis en radiator bag en sofa eller et fyldt vaskeskab, indgår ikke i vvs-tjek. Bemærkninger eller kommentarer vil være anført i rubrikken ”Bemærkninger”. 

Fejl og mangler konstateret ved vvs-tjek af andelsboligen udbedres ikke i forbindelse med eller efter vvs-tjek, men vil ligeledes være anført i rubrikken ”Bemærkninger” ud for det aktuelle kontrolpunkt. 

Opbygning af rapport 
Rapporten er designet til at give en aktuel status på en andelsbolig med fælles opvarmnings- og brugsvandssystem. 

Rapporten er inddelt i 4 hoveddele:  

  1. Registreringsdel med relevante grunddata for vvs-tjekket, herunder rekvirent, adresse og udførende, samt registrering af deltagere ved gennemgangen. Herudover registrering af dato og eventuel fotodokumentation 
  2. Forudsætninger og generelle forbehold samt oversigt over indhold af vvs-tjek  
  3. Sammenfatning af det samlede vvs-tjek på en side, der overordnet giver et samlet overblik  
  4. Gennemgang af installationer i køkken, eventuelt bryggers og 2 toilet/bad samt af varmeanlægget.  
Herudover mulighed for yderligere observationer uden for vvs-tjek, eksempelvis synlige fælles installationer eller egen varmeforsyning. 

Alle punkter i gennemgangen har mulighed for afkrydsning i ”Ja”, ”Nej” og ”Ikke aktuelt”. Der er tillige en mulighed for at afgive bemærkninger eller kommentarer. Under hver afsnit er en mulighed for tilføjelse af særlige observationer i det aktuelle rum under ”Andet”. På sidste side er det muligt at tilføje ”Yderligere observationer”, som ligger uden for tjekket, men som kan give værdi ved vvs-tjek, eksempelvis forhold på fælles installationer eller begrænset restlevetid på elementer i baderummet. Har andelsboligen eget opvarmningsanlæg kan kommentarer for dette også anføres her, eventuelt ved bilag af eftersynsrapport.   

Rapporten er udfærdiget som pdf-fil, som kan udfyldes og gemmes elektronisk.


Senest opdateret 06-04-2021

Birger T. Christiansen

Birger T. Christiansen

Teknisk konsulent

btc@tekniq.dk

7742 4244

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.