Ansøgning om refusion fra TEKNIQ Arbejdsgiverne ved orlovsperioder i forbindelse med barsel

Refusionsordningen omfatter graviditets-/barsels-/fædreorlov samt forældreorlov i maks. 8 uger

Det er en forudsætning for virksomhedens mulighed for refusion fra TEKNIQ Arbejdsgivernes barselsfond, at medarbejderen har 9 måneders anciennitet i virksomheden på det forventede fødselstidspunkt.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.