Kyndig og konstruktiv rygdækning

Rådgivning og bistand i ansættelse og overenskomst

Alle virksomheder oplever, at der opstår spørgsmål om løn- og ansættelsesvilkår i dagligdagen. Det sker også, at disse spørgsmål udvikler sig til tvister mellem medarbejdere og ledelsen, ligesom en tvist kan udvikle sig til en sag i det fagretlige system.

Som medlem af TEKNIQ står virksomheden aldrig alene

I dagligdagen får medlemmerne hurtig og kyndig vejledning i forhold til alle spørgsmål vedrørende ansættelsesforhold, arbejdsmiljø, løn og overenskomster generelt. En god vejledning sikrer i de fleste tilfælde virksomheder imod, at stridigheder fører til fagretlige sager.

Vi fører din sag

Hvis en uoverensstemmelse udvikler sig til en sag i det fagretlige system, påtager TEKNIQ sig at føre din sag gratis. Efter en konkret vurdering fører TEKNIQ også sager for de civile domstole uden beregning for den enkelte virksomhed.

I tilfælde af overenskomstmæssige konflikter kan TEKNIQs konfliktfond yde støtte.


Senest opdateret 13-08-2015

Kontakt TEKNIQ

Overenskomster og Jura

tekniq@tekniq.dk

4343 6000

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.