Maskinsikkerhed

Den grundlæggende lovgivning på maskinområdet er "Bekendtgørelse af lov om produktsikkerhed", som omhandler markedsføring af produkter, som er dækket af Maskindirektivet og syv andre produktdirektiver, herunder trykbærende udstyr.

Maskindirektivet handler om indretning af tekniske hjælpemidler og gælder for
a) maskiner
b) udskifteligt udstyr
c) sikkerhedskomponenter
d) hejse- og løftetilbehør
e) kæder, tove og stropper
f) aftagelige mekaniske kraftoverføringsaksler
g) delmaskiner.

Der er mange andre regler, du skal forholde dig til i forbindelse med maskinsikkerhed.

Vi har samlet noget af den gældende lovgivning og harmoniserede standarder på området her.

MASKINENS DOKUMENTATION

Du skal udarbejde en dokumentation, der dækker alle aspekter af maskinen, også kaldet et tekniskdossier. Desuden skal maskinen CE-mærkes, der skal udarbejdes en brugsanvisning, og der skal laves en overensstemmelseserklæring. Du kan læse mere om overensstemmelseserklæringer nedenfor. 

Risikovurdering af maskinen - Bilag 1 2006/42/EF
Der er krav om, at det tekniskedossier indeholder en risikovurdering med en beskrivelse af de væsentligste sikkerheds- og sundhedskrav (kaldet VSSK’er), der er aktuelle for din maskine. 

Se et forslag til identifikation af hvilke væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav, der skal med i risikovurdering for din maskine i skemaet herunder.

Risikovurderingen bør laves efter ”DS/EN ISO 12100:2011 Maskinsikkerhed - Generelle principper for konstruktion - Risikovurdering og risikonedsættelse”. Standarden er harmoniseret under Maskindirektivet, det vil sige, følger du standarden, følger du Maskindirektivets krav til risikovurdering af din maskine. 

Se et forslag til et skema til identifikation af VSSK’er på maskinen her.

Skemaet kan bruges som en tjekliste til identifikation af de VSSK’er, der er aktuelle for din maskine. Når VSSK’erne er identificeret, skal der laves en beskrivelse af faren, den farlige situation og foranstaltninger til at forhindre den farlige situation, til sidst beskrives eventuelle restrisici og advarsler. 

Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæringen er maskinproducentens dokumentation for, at maskinen er i overensstemmelse med Maskindirektivet og relevante standarder.

Du skal udfylde en overensstemmelseserklæring på brugerlandets sprog og levere den med ved leverance.

Her har vi samlet en række overensstemmelseserklæringer, der er skrevet på officielle EU-sprog:  

BulgarskDanskEngelskEstiskFinskFranskGræskHollandsk
IslandskItalienskLettiskLitauiskNorskPolskPortugisisk
RumænskSlovakiskSlovenskSpanskSvenskTjekkiskTysk 
og Ungarsk.

Inkorporeringserklæring
Hvis din virksomhed fremstiller en "ufærdig" maskine, en delmaskine, skal der også medleveres en inkorporeringserklæring.

Vi har samlet inkorporeringserklæringer på de mest almindelige sprog her: 

BulgarskDanskEngelskEstiskFinskFranskGræsk
HollandskItalienskLettiskMaltesiskPolskPortugisiskRumænsk
Slovakisk,SlovenskSpanskTjekkiskTysk og Ungarsk.

Kontraktlige formuleringer vedr. maskindirektivet
Vi har lavet nogle formuleringer, der gør det lettere at lave en kontrakt.  

Find de kontraktlige formuleringer her.


Senest opdateret 22-11-2019

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.