Maskindirektivet: Kontraktlige formuleringer

Her er forslag til formuleringer i leverandøraftaler for aftalte leverancer mellem danske virksomheder. Du skal være opmærksom på, at produktet kan være omfattet af andre direktiver ud over Maskindirektivet.

1. Hvor leverandøren er fabrikant og dermed ansvarlig for at maskinen/anlæg overholder maskindirektivet:

Den leverede maskine xxxx opfylder maskindirektivet 2006/42/EF jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 693 af 10. juni 2013 og leveres CE-mærket.
EF-overensstemmelseserklæring for maskinen samt brugsvejledning leveres på dansk.
Eventuel anden aftalt dokumentation leveres på det kontraktlige aftalt sprog.

2. Hvor leverandør leverer en delmaskine/anlæg:

Den leverede xxxx udgør en delmaskine og er tænkt inkorporeret i maskiner eller samlet med andre maskindele til indsættelse i maskiner dækket af Maskindirektivet 2006/42/EF jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 693 af 10. juni 2013.

Delmaskinen opfylder derfor ikke bestemmelserne i Maskindirektivet i alle henseender, hvorfor leverandøren ikke kan gøres ansvarlig for manglende opfyldelse af Maskindirektivet.

Kunden er ansvarlig for den samlede maskines opfyldelse af Maskindirektivet og andre relevante direktiver, og delmaskinen må ikke tages i brug, før den færdige maskine er fundet i overensstemmelse med Maskindirektivet. Inkorporeringserklæring for delmaskinen leveres på dansk, montagevejledning og anden aftalt dokumentation leveres på det kontraktligt aftalte sprog.

4. Hvor leverandøren leverer emner uden angivelse af anvendelsesformål eller lignende fra kunden:

Det leverede xxxx er udfærdiget i henhold til kundens ordre og funktionskrav. Anvendelsesformålet er ikke oplyst over for leverandøren, og leverandøren er alene ansvarlig for emnets overholdelse af ordrespecifikationen.

Leverandøren kan dermed ikke gøres ansvarlig for emnets anvendelighed og holdbarhed i forbindelse med formål, der ikke er beskrevet i funktionskravene/ordrespecifikationen.


Senest opdateret 12-12-2019

industrikonsulent-jens-jacob-haugaard

Jens Jacob Haugaard

Industrikonsulent

jjh@tekniq.dk

7741 1580

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.