Nye krav til maskiners brugsanvisninger og hackersikring af maskiner

Ny standard for brugsanvisninger for maskiner er på vej. Standarden forventes at blive lovkrav – måske allerede i år - og er derfor god at kende.

Maskindirektivets harmoniserede standarder bruges til at hjælpe fabrikanter, brugere og myndigheder med at fortolke Maskindirektivet krav. Kravene er således de lovkrav, som vil gælde for nye maskiner der fremstilles.

Brugsanvisninger
Den kommende standard ISO 20607 ”Maskiners brugsanvisning” har til formål at vise hvilke sikkerhedsrelevante oplysninger, der som minimum skal med i en maskines brugsanvisning for at opfylde Sikkerhedsstyrelsens/Arbejdstilsynets krav.

ISO 20607 uddyber de krav, der stilles til indhold, herunder krav til et ”generelt sikkerhedsafsnit”, samt beskrivelser for indhold vedrørende de forskellige faser, som anvendes hvor det er relevant:

  • montage,
  • kontrol før aflevering,
  • drift,
  • vedligehold,
  • sikkerhedsmæssigt eftersyn og vedligehold.

Standarden har været til forhåndsvurdering hos EU-kommissionens konsulenter med et positivt resultat. Derfor forventes en forholdsvis hurtig harmonisering således, at ISO 20607:2019 vil blive Maskindirektivets minimumskrav fremover. Kravet kan få virkning for maskiner, der leveres som nye allerede fra efteråret 2019.

Hackersikring af maskiner: Fabrikantens opgaver

Sikkerhedsstyrelsen har oplyst, at ifølge Maskindirektivet skal maskiners sikkerhedsstyresystem beskyttes mod hacking.

For maskinfabrikanter er det noget af en udfordring at få lavet et effektivt system, og få beskrevet i kontrakt og brugsanvisning hvilke opgaver fabrikanten har løst, og hvilke der står tilbage til kunden at håndtere. For at klare kravet kan tekster i brugsanvisningen hjælpe et godt stykke af vejen.

ISO har for nyligt udgivet ISO TR 22100-4 Hackersikring, der viser, hvordan fabrikanten kan lave en risikovurdering af henholdsvis trusler og konsekvenser, og på den baggrund lave en arbejdsdeling mellem sælger og køber.

Fabrikanten kan nemlig oplyse hvilke opgaver, leverandør har løst, og beskriver hvad køber som minimum skal gøre fremadrettet. Det er i den forbindelse værd at tilføje, at køber normalt overtager alle forpligtigelser ved idriftsætning.

Kontakt Dansk Standard for yderligere oplysninger. 


Senest opdateret 12-12-2019

industrikonsulent-jens-jacob-haugaard

Jens Jacob Haugaard

Industrikonsulent

jjh@tekniq.dk

7741 1580

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.