Sikkerhedseftersyn af maskiner

Arbejdsmiljølovgivningen kræver, at ejeren af en maskine skal sikre, at der foretages dagligt og regelmæssigt eftersyn.

Det kan være svært at gennemskue hvilke maskiner, der er omfattet af lovgivningen, og hvilke krav der er til kontrollanten. Derfor gennemgår vi herunder kort de vigtigste ting, du skal være opmærksom på.

Alle maskiner og redskaber skal regelmæssigt have udført sikkerhedseftersyn. Hvis der er specielle krav til sikkerheden, skal der udføres sikkerhedseftersyn hver 12. måned. 

(Klik for at folde ud)

Sikkerhedseftersynet skal sikre, at komponenter og sikkerhedskomponenter er fri for skader og begyndende svigt. Du kan finde de lovmæssige krav om daglige eftersyn og om sikkerhedseftersyn her

Den, der udfører eftersynet skal have viden om det pågældende udstyr. Jo farligere udstyret er, jo større krav er der naturligvis til den, der udfører eftersynet. Med mindre der kræves særlig uddannelse eller særligt certifikat, kan sikkerhedseftersynet udføres af en sagkyndig. Under næste punkt kan du læse mere om hvilke krav, der er til de sagkyndige kontrollanter.

Indsigtsfuld bruger/sagkyndig

 • Den nødvendige viden om service og vedligeholdelse af redskabet
 • De nødvendige instruktionsbøger og servicemanualer til rådighed
 • Det nødvendige værktøj og måleudstyr
 • Kendskab til sikkerhedskrav og sikkerhedsfunktioner for redskaber - herunder redskabets afskærmninger og andet sikkerhedsudstyr.
   

Leverandøren eller anden sagkyndig

 • Den nødvendige uddannelse samt oplæring i service og vedligeholdelse af redskabet
 • Kendskab til brugsanvisningen
 • Kendskab til AT's sikkerhedskrav til redskabet specifikt vedrørende anmeldelse prøvebelastning og journal
 • Kendskab til andre myndigheders eventuelle krav til redskabet. Det kan for eksempel være færdselsmyndighederne, brandmyndighederne eller Sikkerhedsstyrelsen
 • Kendskab til eventuelle krav til autorisation/certificering til specielle arbejdsopgaver for eksempel svejsning eller el-installationer.
   

En særlig sagkyndig

 • Kendskab til de almene tekniske konstruktions- og beregningsregler
 • Kendskab til styrkeberegninger for bærende konstruktioner
 • Kendskab til hvilke undersøgelser og afprøvninger, der skal gennemføres for det pågældende redskab
 • Kendskab til metoder for ikke-destruktive undersøgelser
 • Hvis virksomheden selv foretager ikke-destruktive undersøgelser på redskabet, skal virksomheden have det fornødne udstyr og erfaring til at gennemføre undersøgelserne.
 • Viden til på grundlag af undersøgelserne at være i stand til eventuelt at fastsætte særlige betingelser for redskabets brug.

Du skal kunne dokumentere alle sikkerhedseftersyn - hvornår er eftersynet udført og resultatet af det. Der skal noteres, hvornår eftersynet er udført, hvilke fejl der er fundet, og hvordan de er afhjulpet. Fejl, der ikke kan afhjælpes med det samme, skrives på en separat liste over fejl med information om, hvem der skal ordne det. Alle eftersyn skal underskrives og dateres.

Ifølge bekendtgørelse 1109 §14 skal ”Alle tekniske hjælpemidler, der ved brug kan blive farlige” efterses regelmæssigt af en sagkyndig. ”Sagkyndig” kan du se defineret i pindene herover. Robotter og andre programmerbare maskiner er nu medtaget i kravet om eftersyn.

Følgende maskiner kræver 12 måneders eftersyn, udført af enten leverandør eller anden sagkyndig. 

 • Transportredskaber (traktorer, bånd- og kædetransportører, udmugningsanlæg, åbne fodertransport anlæg, kopelevatorer, skovspil, andre trækspil, containerhejs og tipvogne)
 • Løfteredskaber (læssemaskiner, bobcats, rendegravere, minilæssere, gaffeltrucks, teleskoplæssere, skovningsmaskiner, løfteborde, værkstedsdonkrafte med motor og personløftere)
 • Hejseredskaber (alle hejseredskaber, taljer og spil)
 • Robotter og andre programmerbare maskiner
 • Øvrige maskiner/redskaber:
  • Kompressor med beholder (tryk*volume) > 2000
  • Frontlæsser, teleskoplæsser som byggelift, gummiged
  • Gaffeltruck, traktor, rendegraver
  • Minilæsser, stiv Minilæsser, knækstyret
  • Teleskoplæsser
  • Traktor
  • Teleskoplæsser som byggelift
  • Løftehejseredskaber og spil er beskrevet i At-Anvisning 2.3.0.2 "Opstilling og vedligeholdelse af hejse-, løfte-, og transportredskaber".
 • Generelt vurderes det, at når noget har et nødstop (og evt. andre sikkerhedsfunktioner), skal nødstop og sikkerhedsfunktioner afprøves årligt, med mindre der udtrykkeligt er en skriftlig risikovurdering der kan dokumentere, at nødstop (og andre sikkerhedsfunktioner) holdes funktionsdueligt på en anden måde.


Senest opdateret 12-12-2019

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.