Bekendtgørelser

Maskindirektivet

Andre relevante bekendtgørelser, der bl.a. implementerer produktdirektiver

Eksplosionsfarlig atmosfære (ATEX) 

Der er fire relevante bekendtgørelser. Vær også opmærksom på, at du i tilknytning til arbejdspladsvurderingen (APV'en) skal lave en særlig risikovurdering vedrørende eksplosionsfaren samt udarbejde arbejdsinstrukser og arbejdstilladelser, hvor det er relevant.

Hvis en maskine er forsynet med elektricitet, skal den overholde EMC-direktivet. Det betyder, at maskinen skal kunne fungere uden at give elektromagnetiske forstyrrelser. Hvis spændingen er over 50 V, skal den også overholde lavspændingsdirektivet. Når en maskine er CE-mærket, skal den overholde alle regler.

Der findes en lang række regler om materiale, som er i kontakt med fødevarer. Udover Maskindirektivet stiller fødevaremyndighederne krav om overensstemmelseserklæring, for at maskinens dele ikke er farlige for sundheden. Desuden stilles krav om sporbarhed.


Senest opdateret 17-09-2019

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.