Varmt arbejde

vejledning-varmt-arbejde

"Varmt arbejde" er en betegnelse for arbejdsprocesser, hvor der arbejdes med varmeudviklende værktøj, eller hvor der arbejdes med eller frembringes flammer, gnister og brandfarlig opvarmning.

"Varmt arbejde" anvendes for eksempel i forbindelse med svejsning, skæring, lodning, tørring samt andet varmeudviklende værktøj, herunder el-værktøj.

"Varmt arbejde" kan forekomme i andre processer, hvorfor førnævnte opremsning ikke er udtømmende. ”Varmt arbejde” omfatter alt arbejde, hvor der er risiko for at antænde bygningsdele og lignende, eller ved arbejde med værktøjer, der udvikler varme og hvor der er en risiko for ildspåsættelse. Det er således en konkret vurdering i forhold til arbejdsopgaverne.

Faggruppen har derfor ikke den store betydning, derimod er det afgørende om arbejdets ART har karakter af ”Varmt arbejde". Den udførende person bør have et gyldigt uddannelsesbevis og et certifikat for at udføre ovenstående opgaver -  og lærlinge må kun i begrænset omfang udføre "varmt arbejde" under kyndigt opsyn af en person, som har bestået den nødvendige uddannelse.

Målet er at reducere antallet og omfanget af brande, som skyldes manglende viden om beskyttelsesforanstaltninger. Derfor er det vigtigt, at der er udarbejdet effektive sikkerhedsrutiner, og at den, der er beskæftiget med varmt arbejde, er klar over brandrisici og har fået en god instruktion (se endvidere aftaleblanketten nederst på siden)

Forsikringskrav
I dag kræver forsikringsselskaberne at den udførende person har et certifikat, såfremt der skal udbetales erstatning til skader forårsaget ved varmt arbejde. I visse tilfælde dækker forsikringerne, men med en særlig selvrisiko som kan variere fra selskab til selskab - og kan nemt ligge i omegnen af 100.000 kroner, eller mere. 

På Brand- og Ansvarsforsikringer er der fremover to grundlæggende krav, der skal opfyldes i forbindelse med varmt arbejde. Kravene skal sikre, at de allerede gældende sikkerhedsforskrifter for varmt arbejde nu også bliver fulgt – så der ikke sker skader. Er kravene ikke opfyldt ved en skade, der skyldes varmt arbejde, træder en særlig selvrisiko i kraft – og for ansvarsskader begrænses desuden forsikringssummen betragteligt.

Også i forhold til arbejdsskader, der er opstået ved varmt arbejde, kan det blive et forskningsspørgsmål, hvis ikke den udførende person har haft den nødvendige uddannelse.

Certifikat gælder i de nordiske lande
I Norge, Sverige og Finland er det direkte lovkrav at have et certifikat og i Danmark kræves det bredt af alle forsikringsselskaberne, - hvorfor man i daglig tale siger kravet om certifikat er gældende i alle fire lande.

Fælles for alle lande er også at bygherre, eller entreprenører m.v., naturligvis kan stille krav om certifikat, generelt til sine medarbejdere, eller kontraktparter, som et gyldigt aftalevilkår for kontaktens gennemførelse. 

Et certifikat fra DBI er gældende i 5 år i de øvrige nordiske lande, hvorefter der skal fornyet kursus til. Vær dog opmærksom på, at der findes forskellige lokale regler som gør sig gældende.

I Sverige er det fx forbudt at bruge åben flamme ved tagdækning, hvor det i Norge og Finland er tilladt med begrænsninger. Det er den enkelte kortholders pligt at sætte sig ind i reglerne for det land han skal arbejde i.

Hvordan får jeg det obligatoriske kursus?
Det er muligt at gennemføre det nødvendige kursus som AMU-kursus (www.amukurs.dk), hvor der ved afslutningen udstedes certifikat fra Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI), hvis instruktøren er DBI godkendt. DBI udbyder også kurser selv (www.dbi-net.dk).

Uanset hvilket kursus der vælges, skal være dækkende for de oplysninger og vejledninger der findes i DBI vejledningerne 10.1, 10.2 og 10.3.

Få bedre tid og råd hos TEKNIQ Arbejdgiverne
TEKNIQ Arbejdsgiverne samarbejder med DBI og kan tilbyde medlemmer en særlig ordning, hvor du kan gennemføre kurset i din egen virksomhed for flere medarbejdere på een gang. 

Uddannelsen
Kurset kan som beskrevet tages ved flere udbydere. Fælles for kurser, er, at deltageren får indsigt i, hvad den der udfører ”Varmt arbejde” skal være opmærksom på, og hvilke sikkerhedsmæssige forholdsregler der skal tage omkring brandsikring af arbejdsmiljøet og beskyttelsesforanstaltninger overfor sig selv og andre medarbejdere.

Deltageren lærer omkring gode sikkerhedsrutiner, og hvilke brandrisici, der kan opstå. Kurset er en kombination af teori og praktik, hvor man udover de praktiske værktøjer får teori omkring brand, skader, trykflasker, håndslukningsudstyr og lovgivning på området. Kurset afsluttes med en eksamen, hvorefter kursisten får et DBI certifikat ved bestået eksamen.

Aftaleblanket ved udførelse af varmt arbejde

DBI har udarbejdet en særlig aftaleblanket, som kan hjælpe med at afklare hvilke arbejdsopgaver og foranstaltninger, der skal gøres inden varmt arbejde skal udføres.

Aftaleblanketten henvender sig til byggeriets parter, fx tømrere, tagdækkere, vvs- og smedebranchen m.fl. hvor der kan forekomme brandfarlige situationer. Blanketten underskrives både af den udførende part og bygningsejeren.Senest opdateret 17-09-2019

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.