Direktionen

Direktionen varetager den overordnede ledelse i sekretariatet.

Direktionen refererer til TEKNIQ Arbejdsgivernes bestyrelse.

Det er direktionens ansvar at føre bestyrelsens beslutninger ud i livet, samt at foreslå nye initiativer. I samråd med formandskab og forretningsudvalg varetager og repræsenterer direktionen TEKNIQ Arbejdsgiverne og dens medlemsforeninger udadtil.


Senest opdateret 27-06-2019

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.