Uddannelser

(tidligere Uddannelse + Rekruttering)

Uddannelser:   

  • Sikrer branchens indflydelse på det uddannelsespolitiske område.
  • Vi arbejder aktivt for at sikre at virksomhederne kan rekruttere kvalificeret arbejdskraft.
  • Vi arbejder aktivt med forskellige projekter, der har til hensigt at styrke tilgangen til Erhvervsuddannelserne og udbuddet af faglært arbejdskraft.
  • Udvikler, kvalitetssikrer og brander elektriker- og vvs-energiuddannelsen.
  •  Udvikler og kvalitetssikrer efteruddannelseskurser/AMU for ufaglærte og faglærte i installationsbranchen, så de er up-to-date og matcher virksomhedernes behov for kompetencer.
  • Vi søger indflydelse på industri- og smedeuddannelserne for at sikre, at de er up-to date og matcher virksomhedernes behov for kompetencer og brander uddannelserne overfor de unge.
  • Vi søger indflydelse på udviklingen af efteruddannelsestilbud/AMU-kurser målrettet industri- og smedeområdet.
  • Udpeger og servicerer medlemmerne af de lokale uddannelsesudvalg på erhvervsskolerne samt og skuemestre/censorer på industri, elektriker og vvs-energiområdet.
  • Vi søger indflydelse i forhold til de videregående uddannelser, som er afgørende for virksomhedernes rekruttering af kvalificeret arbejdskraft. Særligt Installatøruddannelserne, produktionsteknologuddannelsen og maskinmesteruddannelsen.
  • Udvikler deltidsuddannelserne au i el og vvs-installation, samt fremmer nye uddannelser/efteruddannelsestilbud på erhvervsakademiniveau.
  • Udarbejder analyser og statistik på uddannelsesområdet.
  • Vi varetager arbejdet med branchernes Kompetencefonde mellem Metal, HK, TL, Dansk El-forbund og Blik- og Rørarbejderforbundet og TEKNIQ Arbejdsgiverne og sikre de bedste muligheder for tilskud til medarbejdernes efteruddannelse.


Senest opdateret 11-09-2020

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.