EBA (Elbranchens Akkordsystem)

Elbranchen har fået nyt akkordsystem, der den 1. juli 2016 erstattede Landspriskuranten for Installationsarbejde

Der er derfor sket væsentlige ændringer på akkordområdet, idet både de overenskomstmæssige bestemmelser og almindelige bestemmelser for EBA adskiller sig fra de tidligere bestemmelser, ligesom opmålingsprogrammet EBA er opbygget ganske anderledes end Landspriskuranten for Installationsarbejde.

For at kunne indgå akkordaftaler, gennemføre akkordarbejdet og afslutte dette på korrekt vis, er det nødvendigt, at have det fornødne kendskab til disse bestemmelser, samt til de ændrede opmålingsregler, der er knyttet til EBA.

Hvem bør deltage?

Mestre, arbejdsledere og beregnere, der i hverdagen har brug for kendskab til akkordsystemet. Det forudsættes, at deltagerne har et indgående kendskab til kalkulationsprogrammet Kalkia.

Computer

Den enkelte deltager skal medbringe en bærbar computer, hvor EBA kan blive installeret.

Kursusindhold

  • Indgåelse af akkordaftaler
  • EBAs opbygning og indhold
  • Opmålingsøvelser i EBA
  • Akkordregnskaber
  • Kritik af akkordregnskaber
  • Afslutning af akkorden
  • Behandling af faglig strid

Form

På kurset veksles mellem gennemgang af EBA-opmålingssystem og bestemmelserne hertil, de overenskomstmæssige bestemmelser for akkord, akkordsedler for indgåelse og afslutning af akkorder.

Kalender

Der er pt. ingen arrangementer i kalenderen.

Kontakt TEKNIQ

Har du spørgsmål? Kontakt os!

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.