EBA (Elbranchens Akkordsystem) 2

Elbranchen har fået nyt akkordsystem, der den 1. juli 2016 erstatter Landspriskuranten for Installationsarbejde

Der sker derfor væsentlige ændringer på akkordområdet, idet både de overenskomstmæssige bestemmelser og almindelige bestemmelser for EBA adskiller sig fra de tidligere bestemmelser, ligesom opmålingsprogrammet EBA er opbygget ganske anderledes end Landspriskuranten for Installationsarbejde.

For at kunne indgå akkordaftaler, gennemføre akkordarbejdet og afslutte dette på korrekt vis, er det nødvendigt, at have det fornødne kendskab til disse bestemmelser, samt til de ændrede opmålingsregler, der er knyttet til EBA.

Hvem bør deltage?
Mestre, arbejdsledere og beregnere, der i hverdagen har brug for kendskab til akkordsystemet. Der stilles ingen forudsætninger for deltagelse.

Computer
Den enkelte deltager skal medbringe en bærbar computer, hvor EBA kan blive installeret.

Kursusindhold

Dag 1:
• Overordnet gennemgang EBA-systemet
• Elektrikeroverenskomstens bestemmelser om akkordarbejde
• Montagekoder for EBA
• Opmålingsøvelser i EBA
• Indgåelse af akkordaftaler

Dag 2:
• Almindelige bestemmelser for EBA
• Opmålingsøvelser i EBA
• Akkordregnskaber
• Kritik af akkordregnskaber
• Afslutning af akkorden
• Behandling af faglig strid

Form
På kurset veksles mellem gennemgang af EBA-opmålingssystem og bestemmelserne hertil, de overenskomstmæssige bestemmelser for akkord, akkordsedler for indgåelse og afslutning af akkorder. Dette suppleres med opmålingsøvelser i EBA.

Der er lagt ca. 1 måned ind mellem de 2 kursusdage, da dette bidrager til at øge den enkelte deltagers samlede udbytte af kurset.


Senest opdateret 18-12-2015

Kalender

Der er pt. ingen arrangementer i kalenderen.

Kontakt TEKNIQ

Har du spørgsmål? Kontakt os!

cnl@tekniq.dk

4343 6000

TEKNIQ er den eneste organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.