El & vvs teknisk

Bygningsreglement (BR 15) - brug i hverdagen

Når en bygning skal opføres eller renoveres, indgår der mange parametre.

Læs mere
CE-mærkning af bygningsautomatik
CE-mærkning af bygningsautomatik

Automatiske anlæg til styring, regulering og overvågning af bygningers, dvs varme-, ventilations- og køleanlæg m.v. (CTS- /SRO-anlæg) er maskiner og skal CE-mærkes efter Maskindirektivet

Læs mere
CE mærkning af maskiner og anlæg
CE-mærkning af maskiner og anlæg

På dette kursus får du et rigtigt godt kendskab til regelgrundlaget for indretning af maskiner og CE-mærkning

Læs mere
Den nye elsikkerhedslov, bekendtgørelser og standarder

Lovgivningen er blevet ændret, så stærkstrømsloven afløses af elsikkerhedsloven

Læs mere
Elektriske installationer i særlige områder

Alle bør kende til det nye regelsæt og vide, hvordan man fremover skal arbejde med elektriske installationer i særlige områder

Læs mere
Masikner og maskinsikkerhed
El på maskiner

Maskindirektivets krav til installation af elektrisk udstyr på maskiner fremgår af DS/EN 60204-1

Læs mere
Planlægning, dimensionering og udførelse af elektriske installationer

Elsikkerhedsloven har afløst Stærkstrømsloven, og vi har fået en nu kortfattet installationsbekendtgørelse

Læs mere
Varmerør
Varmeinstallationer (DS 469)

Bliv klædt på til at arbejde med de nye regler fastlagt i DS 469

Læs mere
Verifikation
Verifikation - eftersyn, afprøvning og rapportering

Lovgivningen er blevet ændret, så stærkstrømsloven afløses af elsikkerhedsloven, nye og flere bekendtgørelser samt en række DS/HD standarder

Læs mere

TEKNIQ er den eneste organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.