El & vvs teknisk

Bygningsreglementet 2018

Kurset handler om de energiregler, som er trådt i kraft med det nye Bygningsreglement 2018.

Læs mere
CE-mærkning af bygningsautomatik
CE-mærkning af bygningsautomatik

På dette kursus lærer du at afgøre, hvad der skal CE-mærkes, hvornår - og efter hvilke regelsæt, når det drejer sig om bygningsautomatik.

Læs mere
CE mærkning af maskiner og anlæg
CE-mærkning af maskiner og anlæg

På dette kursus får du et rigtigt godt kendskab til regelgrundlaget for indretning af maskiner og CE-mærkning

Læs mere
Den nye elsikkerhedslov, bekendtgørelser og standarder

Lovgivningen er blevet ændret, så stærkstrømsloven afløses af elsikkerhedsloven

Læs mere
Effektiv mængdeberegning med BIM

På dette kursus lærer du de grundlæggende metoder til mængdeberegning med afsæt i 3D.

Læs mere
Elektriske installationer i særlige områder

Alle bør kende til det nye regelsæt og vide, hvordan man fremover skal arbejde med elektriske instal-lationer i særlige områder

Læs mere
Korrosion – den skjulte fjende

Korrosion er uundgåelig i tekniske installationer, når der er metal, vand og ilt til stede

Læs mere
Lær at håndtere rådgivers 3D materiale

Mange entreprenører oplever i dag udfordringer med at håndtere det digitale 3D-materiale, som de modtager fra rådgiver

Læs mere
Planlægning, dimensionering og udførelse af elektriske installationer

Elsikkerhedsloven har afløst Stærkstrømsloven, og vi har fået en nu kortfattet installationsbekendtgørelse

Læs mere
Verifikation
Verifikation - eftersyn, afprøvning og rapportering

Lovgivningen er blevet ændret, så stærkstrømsloven afløses af elsikkerhedsloven, nye og flere bekendtgørelser samt en række DS/HD standarder

Læs mere

TEKNIQ er den eneste organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.