El & vvs teknisk

Den nye elsikkerhedslov, bekendtgørelser og standarder

Lovgivningen er blevet ændret, så stærkstrømsloven afløses af elsikkerhedsloven

Læs mere
Elektriske installationer i særlige områder

Alle bør kende til det nye regelsæt og vide, hvordan man fremover skal arbejde med elektriske installationer i særlige områder

Læs mere
Planlægning, dimensionering og udførelse af elektriske installationer

Fremtidige regler for arbejdet med stærkstrøms-installationer 2

Læs mere
Lovpligtig kvalitetsledelsessystem (KLS-El), opbygning og auditering

Deltagerne får kendskab til de love og bekendt-gørelser, der er relevante i forbindelse med opbygning og auditering af virksomhedens lovpligtige kvalitetsledelsessystem

Læs mere
Masikner og maskinsikkerhed
Maskindirektivet EN 60204-1 (el)

Få styrket dit kendskab til, hvornår maskinen er udført i overensstemmelse med de gældende direktiver, så du kan efterleve de harmoniserede standarder, der er gældende på den anden side af forsyningadskilleren.

Læs mere
Nyt Bygningsreglement (BR 15) - brug i hverdagen

Når en bygning skal opføres eller renoveres, indgår der mange parametre.

Læs mere
Elektronisk sameksitens og overtoner
Stærkstrømsbekendtgørelsens regler

Kurset er under revision grundet den nye Elsikkerhedslov. Så snart loven er på plads, vil der blive slået nye datoer op.

Læs mere
Varmerør
Varmeinstallationer (DS 469)

Bliv klædt på til at arbejde med de nye regler fastlagt i DS 469

Læs mere

TEKNIQ er den eneste organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.