Lovpligtig kvalitetsledelsessystem (KLS-El) - Kom lettere igennem kravene

Deltagerne får kendskab til de love og bekendt-gørelser, der er relevante i forbindelse med opbygning og auditering af virksomhedens lovpligtige kvalitetsledelsessystem

Formålet med kurset er at forbedre processerne, sikre korrekte beskrivelser, og at strømligne den interne KLS-audit og ledelsens evaluering.

Hvem bør deltage?


Kurset henvender sig til etablerede el-installationsvirksomheder, som har et godkendt KLS-system, de ønsker gennemgået, ajour-ført og gjort parat til intern audit, samt til ledere og medarbejdere, som har ansvar for virksomhedens lovpligtige kvalitetsledelses-system.

Kursusindhold

» Gennemgang af Sikkerhedsstyrelsens krav til installations-                  virksomhedernes KLS
» Forslag til hvordan der kan udføres dokumentation af:
    - Etablering af kvalitetsledelsessystemet
    - Ledelsesmæssige beføjelser i virksomheden
    - Bemanding, instruktion og tilsyn
    - Dokumentstyring
» Intern audit og ledelsens evaluering - hvordan udføres dette?

TEKNIQs KLS-rammesystem benyttes som undervisnings-materiale, og deltagerne får desuden svar på spørgsmål som:
» Hvordan skal kravene til sporbarhed og tilsyn forstås?
» Hvem har ansvaret i virksomheden, og hvilke ansvar har den              fagligt ansvarlige?
» Krav til dokumentation af eftersyn og afprøvning før                                   idriftsættelse
» Krav til dokumentation af den elektriske installation

Form

Kursets program og gennemførelse giver mulighed for at drøfte deltagernes egne erfaringer med KLS, og besvare spørgsmål fra deltagerne vedrørende udformningen af egne kvalitetsledelses-systemer.


Senest opdateret 04-07-2016

Kalender

Der er pt. ingen arrangementer i kalenderen.

Kontakt TEKNIQ

Har du spørgsmål? Kontakt os!

cnl@tekniq.dk

4343 6000

TEKNIQ er den eneste organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.