Varmeinstallationer (DS 469)

Bliv klædt på til at arbejde med de nye regler fastlagt i DS 469

Normen for varme- og køleanlæg i bygninger har fået en kraftig ajourføring og omhandler ikke længere kun varmeanlæg med vand som varmebærende medie, men gælder nu både for varme-anlæg med vand, luft og el og for køleanlæg med vand og luft.
Der er gennemført en række markante ændringer, som har stor betydning for, hvordan varmeanlæg fremover skal projekteres, udføres og reguleres. Eksempelvis er der skærpede krav til gulvvarmeanlæg, fremløbstemperaturstyring og energiforbrug – herunder driftsøkonomi.

Da DS 469 er en funktionsnorm, er den i henhold til bygnings-reglementet ”lovtekst” og skal følges. Det er derfor vigtigt, at man som installatør sætter sig ind i den reviderede norm.

Hvem bør deltage?

Medarbejdere, som arbejder med varme, køl eller styring af varmeanlæg i bygninger.

Kursusindhold

På kurset bliver normens enkelte afsnit gennemgået og belyst gennem en række praktiske eksempler, der underbygger kravene i normen. Reglerne for dimensionering af radiatorer bliver gennemgået, ligesom de forskellige nye krav, der er i forbindelse med gulvvarmeanlæg, bliver belyst gennem eksempler m.v. Deltagerne vil efterfølgende være i stand til at anvende normen og de krav, der er i denne.

Form

På kurset veksles der mellem korte oplæg, gennemgang af eksempler og drøftelser af konkrete problemstillinger.


Kalender

Der er pt. ingen arrangementer i kalenderen.

Kontakt TEKNIQ

Har du spørgsmål? Kontakt os!

cnl@tekniq.dk

4343 6000

TEKNIQ er den eneste organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.