AB 18 - Nyheder

Få en grundig gennemgang af AB 18 og andre aftalevilkår med særlig fokus på de nye regler om planlægning og projektering, tidsplanlægning, ændringsarbejder samt mangler.

Hvem bør deltage?

Mestre og ledende medarbejdere, der indgår entrepriseaftaler og leder udførelsen.

Kursusindhold

  • Forskellene til de hidtidigt gældende AB-vilkår
Hovedvægt på de meget væsentligt ændrede bestemmelser:
  • Entreprenørprojektering
  • Tid og økonomi
  • Ekstraarbejder
  • Aflevering og mangler
  • Tvisteløsning

Form

På kurset veksles mellem korte indlæg og drøftelser. Der tages udgangspunkt i deltagernes egne erfaringer

Kalender

Der er pt. ingen arrangementer i kalenderen.

Kontakt TEKNIQ

Har du spørgsmål? Kontakt os!

hcg@tekniq.dk

4343 6000

TEKNIQ er den eneste organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.