Når kunden ikke betaler

Hvad gør du, når kunden ikke betaler sin regning? Hvad er den rigtige inddrivelsesproces, og hvornår kan det betale sig at gå videre med inddrivelsen af et sådant tilgodehavende?

Alt dette afhænger af hvilke konkrete forhold, der er omkring kunden og tilgodehavendet, som:

  • Hvorfor kunden ikke har betalt? Manglende evne eller vilje? 
  • Er det en privatkunde eller erhvervsdrivende? 
  • Hvor stort er beløbet du har til gode?

Hvem bør deltage?

Kurset henvender sig til personer, der i hverdagen står for at rykke og inddrive virksomhedens tilgodehavender.

Kursusindhold

På dette kursus gennemgår vi rammerne for de bedste inddrivelsesmetoder af forfaldne tilgodehavender. Vi gennemgår bl.a. reglerne for debitorrykning, forenklet inkasso og småsagsprocessen, samt hvad man skal være opmærksom på i tilfælde af at kunden går konkurs. Herunder: 

  • Betalingsbetingelser, renter og rykkergebyrer 
  • Opkrævning af inkasso-gebyrer, udenretlige inddrivelsesomkostninger, og kompensationsbeløb overfor erhvervsdrivende skyldnere. 
  • Behandling af indsigelser 
  • Forenklet inkasso 
  • Småsagsprocessen 
  • Forenklet syn & skøn
  • Henvisning af sagen til ankenævn

Form

Der veksles på kurset mellem konkret gennemgang af regler, den praktiske anvendelse og drøftelse med udgangspunkt i deltagernes egne erfaringer.

Kalender

02-12-2021
Når kunden ikke betaler - Online kursus
Kontakt TEKNIQ

Har du spørgsmål? Kontakt os!

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.