Den nye udbudslov

Vi guider dig gennem væsentlige ændringer og nyheder i den nye udbudslov

Den nye udbudslov gør EU’s udbudsdirektiv til dansk lov. Men hvad betyder det for dig som installatør, når du vil byde på større offentlige udbud?

Som udgangspunkt er målet med reglerne at gøre det nemmere at bruge udbudsreglerne og øge mulighederne for dialog, samarbejde og fleksibilitet mellem myndigheder og erhvervsliv.

På kurset guider vi dig igennem nyheder og ændringer, som du kan bruge aktivt og praktisk, når din virksomhed giver tilbud på entrepriser.

Hvem bør deltage?

Mestre og ledere med ansvar for virksomhedens tilbudsgivning på entrepriseopgaver. 

Kursusindhold

Lovens anvendelsesområde
* Lovens grundlæggende principper og definitioner
* Bygge- og anlægsvirksomhed
* Forsyningsvirksomhed
* Tærskelværdier
* Tilbudsloven / Offentlige indkøb over tærskelværdien

Loven finder ikke anvendelse ved
In house regler
Forsyningsvirksomhed
Forberedelse af udbud
Indledende markedsundersøgelser

Udbudsformer
Offentligt udbud
Begrænset udbud
Udbud med forhandling
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
Konkurrencepræget dialog
Innovationspartnerskaber
Projektkonkurrence

Offentliggørelse m.m.
Forhåndsmeddelelser
Udbudsbekendtgørelser / evalueringsmetoder

Udelukkelse, egnethed og udvælgelse m.m.
Obligatoriske og frivillige udelukkelsesgrunde

Tildeling
Evaluering af tilbud
Tildelingskriterier
Unormalt lave tilbud og tilbagekaldelse af tildelingsbeslutninger

Underretning til ansøgere og tilbudsgivere

Kontraktens gennemførelse

Form

Der veksles mellem konkret gennemgang af de omtalte emner og drøftelser med udgangspunkt i de deltagende virksomheders egne erfaringer.


Senest opdateret 21-10-2015

Kalender

Der er pt. ingen arrangementer i kalenderen.

Kontakt TEKNIQ

Har du spørgsmål? Kontakt os!

cnl@tekniq.dk

4343 6000

TEKNIQ er den eneste organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.