CE-mærkning af maskiner og anlæg

På dette kursus får du et rigtigt godt kendskab til regelgrundlaget for indretning af maskiner og CE-mærkning

Kurset har fokus på anlæg, hvor der indgår flere maskiner eller delmaskiner, på ombygning eller sammenbygning af maskiner og importerede maskiner.

Du lærer at skelne mellem en væsentlig og ikke væsentlig ændring af en maskine og hvornår det kræver fornyet CE-mærkning. Du vil lære, hvordan du skal dokumentere dine ændringer og hvad du skal være opmærksom på.

Sidst, men ikke mindst kommer vi ind på specielle forhold i Maskindirektivets regler og hvilke regelgrundlag, du skal holde dig opdateret i, så du og din virksomhed kan handle ansvarligt.

Hvem bør deltage?

Kurset er for dig, der arbejder med maskiner og/eller deltager i ombygning og sammenbygning af maskiner til produktionslinjer o.l.

Basalt kendskab til Maskindirektivet og CE-mærkning er en forudsætning for at få glæde af kurset.

Kursusindhold

 • De væsentligste krav i Maskindirektivet og nogle af de vigtigste standarder
  • Bygning, sammenbygning, ombygning, ændring af både nye og gamle maskiner
  • Ansvar, opgaver og praktiske råd
 • Krav til sikker indretning under indkøring, fejlsøgning og fejlafhjælpning, rengøring
  • Hvad må fabrikantens ”eget uddannede personale”?
  • Hvad må brugerens uddannede personale?
  • Hvornår er en maskine ”taget i brug”?
 • Køb og salg af maskiner
  • Køb og salg af nye og brugte maskiner: Ansvar, opgaver og praktiske råd
  • Effektiv anvendelse af begrebet ”delmaskiner” ved køb og salg
  • Køb af maskiner udenfor EØS: Ansvar, opgaver og praktiske råd
 • Maskiner under Bilag IV, kaldet ”særligt farlige maskiner”
  • Hvornår er man omfattet og hvad medfører det?
  • Ansvar og opgaver ved ombygning, belyst med eksempler
 • Andre vigtige standarder du bør kende

Form

Kurset kombinerer gennemgang af regler med drøftelser af konkrete eksempler ud fra deltagernes egne erfaringer.

Kalender

03-11-2021
Online kursus: CE-mærkning af maskiner og anlæg
Kontakt TEKNIQ

Har du spørgsmål? Kontakt os!

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.