Regler for elektriske installationer

Efter 1. juli 2019 er reglerne for udførelse af elinstallationer ændret. I praksis betyder det, at elinstallationer ikke længere skal udføres efter nationale bekendtgørelser men efter fælleseuropæiske standarder.

Dette kursus giver en overordnet indføring i de opdaterede regler og præsenterer hvad der er nyt, og hvordan man skal arbejde efter de nuværende regler.

Hvem bør deltage?
Kurset henvender sig til ledere og medarbejdere i virksomheder, der udfører elinstallationer.

Kursusindhold
  • En gennemgang af El-Sikkerhedsloven
  • Installationsbekendtgørelsen, BEK 1082
  • Præsentation af standardserien DS/HD 60364 SIK
  • En gennemgang af de vigtigste ændringer i forhold til SB 6.
    • Beskyttelse imod elektrisk stød
    • Valg og installation af ledningssystemer
  • Arbejde på eller nærved elektriske installationer EN 50110 – 1.

Form

På kurset veksles der mellem korte oplæg, drøftelser og opgaveløsning.

Kurset afholdes online via Microsoft Teams. 

Deltagelse er gratis. Kun medlemmer kan deltage.


Kalender

01-02-2022
Online kursus: Regler for elektriske installationer
Kontakt TEKNIQ

Har du spørgsmål? Kontakt os!

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.