Styrk virksomhedens lønsomhed med stærke interne arbejdsgange - Installation

- effektive arbejdsgange giver bedre bundlinje

Det handler om at skabe mere værdi for de samme ressourcer. Reducerer spild af tid og materialer. Grundig planlægning, så installationsopgaven udføres rigtigt første gang og man undgår fx at køre forgæves. Ofte er det små ændringer i hverdagen der giver en stor effekt på lønsomheden. Medarbejderne skal involveres i løsningerne, så man tager afsæt i opgaverne og dermed får dem til at virke i hverdagen. 

Lean metoden sikrer den vedvarende ændring af arbejdsgangene, så forbedringen fastholdes, til gavn for virksomhedens lønsomhed. Tillid til medarbejderne og samarbejde i organisationen styrker indsigten og dermed det daglige arbejde.

Hvem bør deltage?

Kurset henvender sig til ejerledere, ledere, arbejdsledere og andre der arbejder med opgaveflow og planlægning i små og mellemstore virksomheder.
Deltagelse er gratis og kun for medlemmer.

Kursusindhold

Dette er et målrettet kursus, der kommer hele vejen rundt om ledelse og daglige drift af virksomheden. Kurset tager afsæt i dine konkrete udfordringer der ikke kun udvikler dine lederevner, men du bliver også klædt på til at optimere virksomhedens arbejdsgange. Målet er, at du kan anvende den i det daglige arbejde umiddelbart efter kurset.

 • Skab effektive processor ved tilbudsgivning, ordrehåndtering og prioritering af installationsopgaver
 • Opgavestyring, dokumentation og fakturering til tiden
 • Styrket samarbejde og ansvarligheden med Tillidsbaseret Lean®
 • Reduktion af spild i administration og kørende medarbejdere
 • Lean værktøjer og metoder til et bedre flow hos kørende medarbejdere og i administrationen
 • Øget effektivitet hos de kørende medarbejdere
 • Planlægning af ugens opgaver
 • En fælles form for virksomhedens fremtoning overfor kunderne
 • Mål virksomhedens potentiale inden for effektivitet, kvalitet og samarbejde

Form

Forløbet er opdelt i 3 online moduler med mulighed for individuel sparring og er samtidig en kombination af undervisning, træning og erfaringsudveksling med fokus på aktiv involvering og praktisk læring. Programmet indeholder lean-værktøjer og opfølgningsredskaber, så det lærte kan implementeres i hverdagen.
Kurset lægger op til en åben dialog mellem deltagerne, hvis det ønskes. Det bliver selvfølgelig respekteret, hvis der er virksomhedsspecifikke informationer eller konkurrencehensyn, der skal tages. Derfor er den individuelle sparring med deltagerne mellem moduler vigtig, for at kunne gå i dybden med den enkelte virksomhed.

Udbytte

 • Højere effektivitet, bedre kvalitet og stærkere samarbejde
 • Planlægge, så opgaverne løses rigtigt første gang og dermed reducerer spild
 • Roller og ansvarsfordeling, så ansvarlighed hos medarbejderne bliver mere entydig
 • Mere selvkørende medarbejder, der løser opgaverne rigtigt første gang
 • System der synliggør fejl og reducerer hændelser der fører til ekstra tidsforbrug
 • Metode til at fastholde det forbedringer der allerede er skabt
 • Styrke evnen til at prioritere forskellige typer opgaver

Varighed

Kurset afvikles følgende datoer: 7. september, 21. september samt 5. oktober - alle dage kl. 13.00 - 15.00

Kalender

Der er pt. ingen arrangementer i kalenderen.

Kontakt TEKNIQ

Har du spørgsmål? Kontakt os!

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.