Afdelingslederuddannelsen

Afdelingslederrollen i det 21. århundrede er et krævende job i spændingsfeltet mellem udvikling af afdelingen via mål og planer, imødekommelse af kundernes forventninger og prioritering af afdelingens ressourcer.

Et job, hvor kravene til ledelsesindsatsen stiger i takt med installationsvirksomhedernes øgede behov for hurtig tilpasning, målrettet udvikling og høj produktivitet.

Nøglen til at styrke virksomhedens konkurrenceevne og imødegå morgendagens udfordringer er først og fremmest lederskab. Hvor man som leder formår at gøre afdelingens styrker til omdrejnings-punktet for virksomhedens værdiskabelse med afsæt i kunderne og deres behov. Hvor man i en afbalanceret tilgang til god personale- og forretningsledelse får det bedste ud af sine medarbejdere i den fælles målrettede indsats for at omsætte markedsmulighederne til lønsomme resultater.

Hvem bør deltage?

Ledere, der er leder for andre ledere, med minimum 2 års erfaring på nuværende lederniveau og med strategisk og økonomisk ansvar for afdelingen.

Uddannelsens indhold

Uddannelsen er tilrettelagt som et ambitiøst og integreret udviklingsforløb, der med afsæt i afdelingslederens centrale udfordringer, går tæt på for at skabe bedre resultater. Vi tager afsæt i de mest anerkendte ledelsesmetoder - og integrerer specialudviklede koncepter, målrettet de forretnings- betingelser, der er for el-, vvs- og ventilationsbranchen.

Over uddannelsens 6 moduler arbejder vi med at udvikle en ledelsesindsats, der opbygger et forstærket samspil mellem kundernes behov, virksomhedens processer og medarbejdernes kompetencer. Uddannelsen starter med en 24-timers opgave, hvor den enkelte bliver udfordret. En praktisk oplevelse af den personlige lederadfærd, der fungerer som referenceramme for det videre arbejde med udvikling af egen lederrolle og indsats. Igennem de øvrige moduler arbejdes der med de centrale perspektiver for afdelingslederen i relation til individuelle behov og ønsker.

For at sikre det bedste grundlag for denne udvikling, arbejder deltagerne under uddannelsen med analyse af egen forretning, og udarbejder eget lederportræt og kompas. Ud fra dette tilrettelægges et målrettet udviklingsforløb for både forretning og deltager.

Deltagerne arbejder gennem uddannelsen desuden med eget udviklingsprojekt for ledelse, strategi og eksekvering. Dette individuelle forløb på tværs af alle moduler, hvor formået er at sikre forankring af det lærte i afdelingens hverdag. Det afsluttes med en konkret opgave med fokus på deltagerens personlige ledelse i relation til afdelingens strategi og eksekvering af strategien. Alle underviserne er sparringspartnere, både under og mellem modulerne. Der er en afsluttende udviklings- og implementeringssamtale, ca. 2 måneder efter endt uddannelse.

» Modul 1: Lederskab
» Modul 2: Økonomi
» Modul 3: Kundeorientering og strategi
» Modul 4: Organisationsforståelse og forandringsledelse
» Modul 5: Personaleledelse, krise- og konflikthåndtering
» Modul 6: Virksomhedens kommunikation

Form

På de 6 moduler á 3 og 2 dage kombineres undervisning, træning og erfaringsudveksling med fokus på aktiv involvering og praktisk læring. Indholdet er tilrettelagt med vægt på variation i arbejds-formen og med afsæt i deltagernes egen dagligdag og behov. Formen er inspirerende og udfordrende med konkrete oplæg på ledelsesmetoder og redskaber i en nærværende dialog, hvor udbyttet er i centrum.

Uddannelsen afvikles for det væsentligste sammen med Ejerlederuddannelsen, men med særlige forløb, hvor der er forskelle mellem det at indgå i en større organisation, og det at drive sin egen virksomhed. Dette er valgt, for at skabe en større dialog og kontakt på tværs i branchen, samtidig med, at mange af de forhold man som moderne leder stilles over for er de samme når man driver forretning. Samtidig vil det at have netværk på tværs af virksomhedstyper have værdi for den enkelte deltager, uanset om man er mester eller ansat leder.

Deltagerens udbytte

Målet for uddannelsen er at styrke afdelingslederen i at løfte en balanceret faglig og professionel ledelsesindsats. En ledelsesindsats, der optimerer afdelingens performance på en bæredygtig og langtidsholdbar måde. Deltageren får således en uddannelse, der ikke kun udvikler egne lederevner og personen bag, men som også har fokus på udvikling af forretningen som helhed.

» styrket i at optimere egen afdeling med afsæt i kundernes behov
» styrket som person og leder gennem stærkere selvindsigt, autenticitet og gennemslagskraft
» styrket i udvikling af egen afdeling med afsæt i kundebehovog ressourceudnyttelse
» styrket i egen forretningsmæssige indsigt og ledelsesmæssige indsats
» styrket i egen værdibaseret og målorienteret personaleledelse

Hør hvad andre fortæller

Martin Østergaard, medejer i ENCO EL
 

Nick Jepsen, direktør i Anderup NTECH:

Kalender

Der er pt. ingen arrangementer i kalenderen.

Pris

MEDLEMSPRIS: KR. 58.700,-
Pris for ikke-medlemmer (+ 10%) kr. 64.570,-

I prisen er almindelig forplejning, drikkevarer og overnatning inkluderet.

Flemming Nielsen

Flemming Nielsen

Chefkonsulent

fni@tekniq.dk

7742 4234

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.