Ny som leder

Ny som leder er en ny uddannelse fra TEKNIQ Arbejdsgiverne Lederuddannelser®, der klæder nye ledere på til deres vigtigste mission: At lede.

Video: Se Uggerly Installation fortælle om uddannelsen:


Der er penge i god ledelse. 

Jo før din nye leder er klar til at træde i karakter og indtage lederrollen, desto hurtigere skaber han – eller hun - værdi for virksomheden. 

Omvendt er mange nye ledere ofte usikre på, hvad god ledelse er og hvordan de udøver ledelse. De savner viden, metoder og redskaber til at forstå og udfylde lederrollen. 

Ny som leder er en helt ny uddannelse fra TEKNIQ Arbejdsgiverne Lederuddannelser®, der klæder nye ledere på til deres vigtigste mission: At lede.

Uddannelsens struktur og indhold

Ny som leder er en unik kombination af e-læring og fagmoduler, hvor deltagerne mødes fysisk. Uddannelsen består af følgende moduler, hvor din nye leder lærer følgende:

Introduktions-modul (e-læring, ½ time)

 • Overblik over uddannelsens struktur og indhold
 • Læringsmål
 • Forventninger til indsats og omfang af hjemmearbejde 

Modul 1: Rollen som leder (fysisk fremmøde, 3 dage)

 • Ledelsesidentitet – fra medarbejder til leder
 • Ledelsesmæssig gennemslagskraft
 • Medarbejderledelse
 • Virksomhedsøkonomi og risici
 • Kommunikation og samarbejde
 • Personlig planlægning

Modul 2: Regler og rammer (e-læring, 1 arbejdsdag)

 • Personalejura 
 • Overenskomstens rammer
 • Kontrakter og Almindelige Betingelser (AB-systemet)

Modul 3: Lederens værktøj (fysisk fremmøde, 2 dage)

 • Casetræning (håndtering af personaleforhold, mægling, overenskomstspørgsmål, kontraktforhandling)
 • Kommunikation, herunder gennemførelse af svære samtaler
 • Forhandlingsteknik
 • Det personlige lederskab
 • Motivation og engagement

Hvem bør deltage

Målgruppen for Ny som leder er nye ledere uden eller med begrænset ledelseserfaring. Erfarne ledere, som har brug for at blive opdateret på ledelsesmæssig viden, metoder og redskaber, er også meget velkomne.

Varighed

Uddannelsen består af et intro e-lærings modul, et 3-dages modul, et e-lærings modul samt et 2-dages modul.
Såvel 3-dages og 2-dages modulerne inkluderer overnatning mellem undervisningsdagene og aftenarbejde/forberedelse til næste dag må påregnes. 

 Senest opdateret 01-09-2021

Kalender

Der er pt. ingen arrangementer i kalenderen.

Pris

MEDLEMSPRIS: KR. 22.000,-
Pris for ikke-medlemmer (+ 10%) kr. 24.200,-

I prisen er almindelig forplejning, drikkevarer og overnatning inkluderet.

Flemming Nielsen

Flemming Nielsen

Chefkonsulent

fni@tekniq.dk

7742 4234

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.