Flemming Nielsen

Flemming Nielsen

Chefkonsulent

fni@tekniq.dk

7742 4234

Servicelederuddannelsen

Kundeværdi bør stå højt på dagsordenen i installationsvirksomhederne, og god serviceledelse er et afgørende element.

Servicelederuddannelsen er skræddersyet til serviceledere og overmontører i den tekniske installationsbranche. Den er udviklet af mennesker med indgående kendskab til både branchen og servicelederens herdag og udfordringer - og uddannelsen tager fat, der hvor serviceledelse bliver svært: Ude i virkeligheden. Uddannelsen er en praktisk uddannelse, hvor ledelse gøres og trænes i praksis. Vi tager udgangspunkt i din hverdag og dine erfaringer, og vi kommer under forløbet rundt om de afgørende ledelseskompetencer, som gør servicelederen i stand til at drive en effektiv og robust serviceafdeling fra opgaven sælges til den faktureres.

Hvem bør deltage?

Serviceledere, overmontører for servicesvende, arbejdsledere og personaleledere med mere end 1 års ledelsesansvar. Uddannelsen bygger oven på vores uddannelse "Ny som leder", men kan også stå alene

Uddannelsens indhold

Servicelederuddannelsen kombinerer det bedste af to verdener: E-læring og praktiske moduler, hvor deltagerne møde fysisk. Dette skaber en fleksibel og nærværende uddannelse, hvor du får mulighed for at fylde værktøjskassen i eget tempo - og træner at bruge den i praksis sammen med de øvrige kursusdeltagere.

Uddannelsen består af følgende moduler:
» Modul 1: Den gode serviceleder
» Modul 2: Forretning, kunder og service
» Modul 3: Overenskomst & Jura (E-læring)
» Modul 4: Personaleledelse i praksis
» Modul 5: Ledelsesværksted og distanceledelse
» Modul 6: Ledelsesværksted og slutstatus

Form

På de 6 moduler á 2 dage kombineres undervisning, træning, e-læring og erfaringsudveksling med fokus på aktiv involvering og praktisk læring.
Indholdet er tilrettelagt med vægt på variation i arbejdsformen og med afsæt i deltagernes egen dagligdag og behov. Formen er inspirerende og udfordrende med fokus på at træne ledelse i praksis - kombineret med konkrete oplæg på ledelsesmetoder og -redskaber i en nærværende dialog, hvor din hverdag og dit udbytte er i centrum.
På servicelederuddannelsen taler vi ikke kun om ledelse. Vi træner ledelse - sammen. Vi insisterer på at engagere os i hinanden og vi sætter en ære i at få det bedste ud af at samle mange dygtige folk i samme rum. Her får du ikke kun flere redskaber i værktøjskassen - Du får holdt et spejl op, som viser hvordan andre ser og oplever dig som leder.

Deltagerens udbytte

» styrket bevidsthed om egne lederevner, personlighed og lederstil - herunder indsigt i personlige styrker og udfordringer
» styrket indsigt i servicelederrollen og værdiskabende serviceledelse
» styrket forståelse for forretningsgrundlaget, salg og den gode kundeservice
» stærkere kompetencer inden for planlægning, styring og prioritering af tid og ressourcer
» styrket kommunikation og formidling - I både personale-, distanceledelse og kunderelationer
» styrket forståelse for arbejdsmarkedslovgivning, arbejdsmiljø og sikkerhed

Varighed

Uddannelsen består af i alt 12 dages fysisk undervisning fordelt på 5 to-dages moduler med overnatning, et e-læringsmodul, samt individuel sparringssamtale.
Alle fysiske moduler afvikles fra første dag kl. 9.30 til anden dag  kl. 16.00. Der indgår aftenarbejde på modulerne.


Senest opdateret 01-09-2021

Kalender

Der er pt. ingen arrangementer i kalenderen.

Pris

MEDLEMSPRIS: KR. 39.800,-
Pris for ikke-medlemmer (+ 10%) kr. 43.780,-

I prisen er almindelig forplejning, drikkevarer og overnatning inkluderet.

Kontakt TEKNIQ

Har du spørgsmål? Kontakt os!

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.