Kim Koch

Kim Koch

Konsulent og advokat

kko@tekniq.dk

7741 1592

Preben Meinecke-Søes

Preben Meinecke-Søes

Advokat(L)
og mediator

7741 1567

Webinar om Persondataforordningen (GDPR)

Persondataforordningen indeholder nye, fælleseuropæiske regler for håndtering af persondata - og TEKNIQ har lavet et webinar, som viser dig, hvordan du sikrer dig, at din virksomhed behandler persondata lovligt og korrekt.

Målgruppe

Dette webinar er for ejere, ledere og medarbejdere i el- og vvs-virksomheder, der indsamler, opbevarer, benytter eller videregiver persondata.

Læringsmål

Den 25. maj 2018 træder EUs Persondataforordning (General Data Protection Regulation, GDPR) i kraft. Det betyder at du skal gøre din virksomhed klar til at overholde de nye regler. 

Webinaret giver dig den nødvendige baggrundsviden om GDPR, og du lærer at bruge værktøjerne i TEKNIQs GDPR-hjælpepakke, så din virksomhed er klar til at efterleve de nye regler. 

Når du har gennemgået de 9 moduler i webinaret, har du tilegnet dig følgende viden: 

  1. Du kender baggrund og formål med GDPR
  2. Du kender indholdet i GDPR og ved, hvornår de nye regler træder i kraft 
  3. Du ved, hvad persondata er, herunder forskellen på persondata og personfølsomme data
  4. Du ved, hvad din virksomhed skal gøre for at overholde GDPR
  5. Du kender og kan bruge TEKNIQs GDPR-hjælpepakke med værktøjer, der hjælper dig til at dokumentere virksomhedens behandling af pensondata 
  6. Du ved, hvordan myndighederne kontrollerer at reglerne efterleves, og kender sanktionsmulighederne

Indhold

Webinaret indeholder 9 moduler, som fører dig hele vejen rundt om GDPR. 

Modul 1 forklarer GDPR og baggrunden for, at reglerne for håndtering af persondata nu ændres i hele EU. 

Modul 2 forklarer de nye krav til virksomhedens dokumentation for håndtering af persondata.

Modul 3 gennemgår reglerne for håndtering af personlige data om virksomhedens medarbejdere. 

Modul 4 gennemgår reglerne for håndtering af personlige data om virksomhedens kunder

Modul 5 forklarer begrebet "databehandler" og de databehandleraftaler virksomheden skal indgå med softwareleverandører og eksterne virksomheder, der opbaverer eller behandler persondata for virksomheden

Modul 6 gennemgår de situationer, hvor virksomheden skal indhente samtykke hos kunder og medarbejdere, eller andre personer, som den registrerer personlige data om.

Modul 7 gennemgår en række andre, vigtige forhold omkring indsamling og håndtering af persondata, som virksomheden skal være opmærksom på.

Modul 8 indeholder en "huskeliste" med de forhold, som virksomheden skal forholde sig til for at leve op til kravene i Persondataforordningen.

Modul 9 gennemgår TEKNIQs GDPR-hjælpepakke, og viser, hvordan værktøjerne benyttes.


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.