Valg til bestyrelsen

Nu gennemføres det første valg til TEKNIQ Arbejdsgivernes bestyrelse. Indtil nu har organisationen været ledet af en fusionsbestyrelse, der nu skal afløses af en valgt bestyrelse. Fusionsbestyrelsen fremsætter et forslag til sammensætningen af den ny bestyrelse, og medlemmerne har mulighed for at fremsætte alternative forslag. 

Fusionsbestyrelsen har i sit forslag lagt stor vægt på vedtægternes og fusionsaftalens krav om, at bestyrelsen skal afspejle medlemskredsens sammensætning geografisk, fagligt og størrelsesmæssigt.

Fusionsbestyrelsen foreslår følgende valgt til den nye bestyrelse:


På valg næste gang i 2021

Aslak Skjøth

Aslak Skjøth (57) er administrerende direktør i Aquagain Folding Smed A/S. Virksomheden der har ca. 50 medarbejdere er beliggende i Brørup. Han blev valgt til Arbejdsgivernes hovedbestyrelse i 2013 og er i dag med medlem af TEKNIQ Arbejdsgivernes forretningsudvalg.

Per Poulsen

Per Poulsen (54) er direktør i Sabetoflex ApS. Virksomheden, der har ca. 10 medarbejdere, er beliggende i Roslev. Per Poulsen blev valgt til Arbejdsgivernes hovedbestyrelse i 2018.

Claus Sommer-Lund

Claus Sommer-Lund (50) er direktør i Claus Nielsens Blik & VVS ApS. Virksomheden, der har ca. 5 ansatte er beliggende i Slagelse. Han blev valgt til Arbejdsgivernes hovedbestyrelse i 2014.

Torben Larsen

Elinstallatør og direktør Torben Larsen (51) er indehaver og leder af elinstallationsvirksomheden Larsen Installation med adresse i Viby ved Aarhus. Virksomheden har ca. 5 ansatte. Han blev valgt første gang til TEKNIQs bestyrelse i 2014 og er blandt andet medlem af bestyrelsen i TEKNIQ EL Aarhus og medlem af bestyrelsen for TEKNIQ Kvalitet ApS.

Søren Schmidt

Søren Schmidt (61) er ejer og leder af vvs-virksomheden De Blå Mænd A/S. Virksomheden har ca. 30 ansatte. Han blev valgt til bestyrelsen for Dansk VVS i 2000. Han er blandt andet næstformand for TEKNIQ Arbejdsgiverne og GCP Europe. Han er desuden oldermand i Københavns Blikkenslager- og VVS Laug.

Frank E. Mortensen

Vvs-installatør Frank E. Mortensen (62) er ejer og leder af virksomheden Mortensen & Østberg VVS A/S med adresse i Helsinge. Virksomheden har ca. 10 ansatte. Han blev valgt første gang til TEKNIQs bestyrelse i 2008. Han er blandt andet medlem af TEKNIQ Arbejdsgivernes forretningsudvalg.

Anders Chr. Nielsen

Anders Chr. Nielsen (39) er direktør i elinstallationsvirksomheden Erik Lytzen A/S med hovedkontor i Hjørring. Virksomheden har ca. 100 medarbejdere. Han blev valgt til TEKNIQs bestyrelse i 2013.

På valg næste gang i 2022

Fleming Frederiksen

Fleming Frederiksen (56) er administrerende direktør og ejer af Svend Frederiksen Maskinfabrik A/S i Ringe. Virksomheden har ca. 25 medarbejdere. Frederiksen blev valgt til Arbejdsgivernes hovedbestyrelse i 2014, hvor han var formand frem til fusionen. Han er i dag næstformand i TEKNIQ Arbejdsgiverne og medlem af forretningsudvalget.

Martin Frederiksen

Martin Frederiksen (45) er direktør for Reguvent ApS. Virksomheden har ca. 7 medarbejdere og er beliggende i Skanderborg. Han blev medlem af Arbejdsgivernes hovedbestyrelse i 2014, hvor han frem til fusionen var næstformand. Han er medlem af forretningsudvalget.

Peter Kaas Hammer

Peter Kaas Hammer (44) er administrerende direktør i Kemp & Lauritzen A/S. Virksomheden har cirka 2.000 medarbejdere. Han er økonom fra Aarhus Universitet og har tidligere været administrerende direktør i Lindpro A/S. Han blev valgt til TEKNIQs bestyrelse i 2017 og er medlem af Vækstforum Hovedstaden.

Johnny Hey

Johnny Hey (52) er administrerende direktør i Bravida Danmark. Bravida Danmark har afdelinger i hele landet og hovedkontor i Brøndby. Virksomheden har ca. 2200 ansatte. Hey blev valgt til TEKNIQs bestyrelse i 2017.

Lars Dyrstrøm

VVS-installatør Lars Dyrstrøm (52) er indehaver og leder af vvs-installations-virksomheden Dyrstrøm VVS ApS med adresse i Humlebæk. Virksomheden har ca. 5 medarbejdere. Han blev valgt første gang til TEKNIQs bestyrelse i 2014. Dyrstrøm er blandt andet formand for TEKNIQ VVS Nordsjælland og medlem af erhvervsskolernes bestyrelsesforening.

Søren Mogensen

Ingeniør Søren Mogensen (57) er ejer og leder af virksomheden Mogensen VVS Comfort A/S med adresse i Holstebro. Virksomheden har ca. 45 ansatte. Han blev første gang valgt til TEKNIQs bestyrelse i 2008. Han er medlem af Ankenævnet for Tekniske Installationer.

Carsten Hansen

Elinstallatør Carsten Hansen (51) er indehaver og leder af Elektrogården Sorø ApS med adresse i Sorø. Virksomheden har ca. 30 ansatte. Han er blandt andet medlem af bestyrelsen for Vestsjællands Elinstallatørforening og medlem erhvervsskolebestyrelse for ZBC. Han blev valgt til TEKNIQs bestyrelse i 2017 og er medlem af Ankenævnet for Tekniske Installationer.

På valg næste gang i 2023

Bethina S. Hansen

Bethina S. Hansen (48) er direktør i BC-Technic ApS. Virksomheden der har ca. 5 medarbejdere er beliggende i Rødekro. Hun blev valgt til Arbejdsgivernes hovedbestyrelse i 2018.

Lars Chr. Nielsen

Lars Chr. Nielsen (56) er direktør i Sørup VVS-Service ApS. Virksomheden er beliggende i Støvring. Han blev valgt til Arbejdsgivernes hovedbestyrelse i 2016.

Henrik Fugmann

Adm. direktør Henrik Fugmann (53) er ejer og leder af elinstallationsvirksomheden Fugmann A/S med adresse i Valby. Virksomheden har ca. 120 ansatte. Han blev første gang valgt til TEKNIQs bestyrelse i 2008. Han er formand for TEKNIQ Arbejdsgiverne og medlem af Dansk Arbejdsgiverforenings forretningsudvalg og hovedbestyrelse.

Jesper Knudsen

Jesper Knudsen (49) er administrerende direktør i El:Con A/S. Virksomheden med ca. 810 medarbejdere har hovedkontor i Aarhus.

Tom Lindquist

Adm. direktør Tom Lindquist (59) er medejer og leder af elinstallationsvirksomheden Høyrup & Clemmensen A/S med adresse i København. Virksomheden har ca. 130 medarbejdere. Han blev valgt første gang til TEKNIQs bestyrelse i 2014.

Lars Petrowsky

Vvs-installatør og direktør Lars Petrowsky (53) er indehaver og leder af vvs-installationsvirksomheden Petrowsky A/S med adresse i Vejle. Virksomheden har ca. 50 medarbejdere. Han blev valgt første gang til TEKNIQs bestyrelse i 2014 og er formand for bestyrelsen for TEKNIQ Kvalitet ApS.

Kjeld Breum Søberg

Kjeld Søberg (55) er direktør og ejer af virksomhederne Søberg VVS, SydGas ApS og Energiservice+ med i alt ca. 210 medarbejdere. Den største virksomhed Søberg VVS har hovedkontor i Vojens. Kjeld Søberg blev valgt til TEKNIQs bestyrelse i 2016 og er medlem af Vækstforum Syddanmark.


Det følger af TEKNIQ Arbejdsgivernes vedtægter, at første valg til bestyrelsen skal være gennemført senest den 31. december 2019. Det fremgår ligeledes, at bestyrelsen skal afspejle medlemskredsens sammensætning geografisk, fagligt og størrelsesmæssigt, hvilket der også er blevet lagt stor vægt på i fusionsbestyrelsens forslag.

I forbindelse med fusionen mellem TEKNIQ og Arbejdsgiverne blev der desuden indgået en politisk aftale med en række krav til den første valgte bestyrelse. Der blev blandt andet indgået aftale om, at 7 medlemmer af den nye bestyrelse skal komme fra det tidligere Arbejdsgiverne, og at 14 medlemmer skal komme fra det tidligere TEKNIQ. Disse krav er opfyldt i bestyrelsens forslag.

Frist for alternative forslag
Valg til bestyrelsen foregår som et valg mellem lister med de navne, man ser valgt til bestyrelsen. Reglerne herfor er fastlagt i TEKNIQ Arbejdsgivernes vedtægter. Bestyrelsen er forpligtet til at fremsætte et forslag (se ovenstående forslag), og der er nu mulighed for at indsende alternative valglister.

Alternative valglister kan indsendes af mindst 25 medlemmer i forening til valg@tekniq.dk senest tirsdag den 17. september 2019. Kommer der ikke en alternativ liste inden fristens udløb, anses bestyrelsens liste for valgt uden afstemning. Fremsendes der en alternativ liste, som opfylder vedtægternes krav til den samlede bestyrelses sammensætning, inden fristens udløb, iværksættes urafstemning.


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.