Andreas-Hannibal-Schelbeck

Andreas Hannibal Schelbeck

Direktionskonsulent

ash@tekniq.dk

7741 1549

Valg til bestyrelsen

Bestyrelsen fremsætter hermed sit forslag til valgliste ifm. årets valg til bestyrelsen. Medlemmerne har mulighed for at fremsætte alternative forslag. 

Bestyrelsens forslag til valgliste er følgende: 

På valg:

Aslak Skjøth (genvalg)

Aslak Skjøth (59) er administrerende direktør i Aquagain Folding Smed A/S. Virksomheden, der har ca. 60 medarbejdere, er beliggende i Brørup. Han blev valgt til Arbejdsgivernes hovedbestyrelse i 2013 og er i dag med medlem af TEKNIQ Arbejdsgivernes forretningsudvalg.

Per Poulsen (genvalg)

Per Poulsen (56) er direktør i Sabetoflex ApS. Virksomheden, der har 14 medarbejdere, er beliggende i Roslev. Per Poulsen blev valgt til Arbejdsgivernes hovedbestyrelse i 2018.

Torben Larsen (genvalg)

Elinstallatør og direktør Torben Larsen (52) er indehaver og leder af elinstallationsvirksomheden Larsen Installation med adresse i Viby ved Aarhus. Virksomheden har 8 ansatte. Han blev valgt første gang til TEKNIQs bestyrelse i 2014 og er blandt andet medlem af bestyrelsen i TEKNIQ EL Aarhus og medlem af bestyrelsen for TEKNIQ Kvalitet ApS.

Søren Schmidt (genvalg)

Søren Schmidt (63) er ejer og leder af vvs-virksomheden JAH & De Blå Mænd A/S. Virksomheden har ca. 50 ansatte. Han blev valgt til bestyrelsen for Dansk VVS i 2000. Han er blandt andet næstformand for TEKNIQ Arbejdsgiverne og bestyrelsesmedlem i GCP Europe. Han er desuden Oldermand i Københavns Blikkenslager- og VVS Laug. 

Anders Chr. Nielsen (genvalg)

Anders Chr. Nielsen (41) er ejer og administrerende direktør i teknikinstallationsvirksomheden Erik Lytzen A/S med hovedkontor i Hjørring. Virksomheden har ca. 100 medarbejdere. Han blev valgt til TEKNIQs bestyrelse i 2013. 

Lars Vadsholt Jørgensen

Lars Vadsholt (56) er administrerende direktør i Treco A/S. Virksomheden, der har ca. 170 medarbejdere, er beliggende i Aalestrup. 

Baggrund:

Det følger af TEKNIQ Arbejdsgivernes vedtægter, at der hvert år gennemføres valg til bestyrelsen. Valget er gældende i tre år. Genvalg kan finde sted.  

» Se den nuværende bestyrelses sammensætning her

I forbindelse med dette års valg til bestyrelsen, ønsker bestyrelsen at reducere antallet af medlemmer i bestyrelsen. Bestyrelsen består i dag af 21 medlemmer. 

Ifm. med valget har Claus Sommer-Lund og Frank Mortensen meddelt, at de ikke genopstiller. Derudover træder Tom Lindquist og Lars Chr. Nielsen ud af bestyrelsen.  Som nyt medlem foreslår bestyrelsen Lars Vadsholt Jørgensen. Lars Vadsholt Jørgensen er administrerende direktør i Treco A/S. 

Bestyrelsen foreslår derfor, at fire medlemmer træder ud af bestyrelsen, og der vil være nyvalg til én person, således at den samlede bestyrelse fremadrettet består af 18 personer.

Samtidig skal bestyrelsen jf. vedtægterne afspejle medlemskredsens sammensætning geografisk, fagligt og størrelsesmæssigt, samt tilgodese hensynet til en rimelig branchefordeling. Der er i bestyrelsens forslag til valgliste derfor lagt væk på at den samlede bestyrelse repræsenterer medlemskredsen bredt, herunder ift. geografi, fag, størrelse. 

Frist for alternative valglister 

Modtages der ingen alternative valglister senest 16. maj 2021, er bestyrelsens forslag valgt uden afstemning. Modtages der en eller flere alternative valglister, og kan disse godkendes af revisions- og kontroludvalget, gennemføres en elektronisk urafstemning.

Mindst 25 medlemmer skal stå bag alternative valglister og disse skal inden fristens udløb sendes til valg@tekniq.dk. Se TEKNIQ Arbejdsgivernes vedtægter for yderligere.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.