Valg til revisions- og kontroludvalget

Nu gennemføres det første valg til TEKNIQ Arbejdsgivernes revisions- og kontroludvalg, og der er mulighed for at fremsende forslag til udvalgets sammensætning. 

Fusionsbestyrelsen foreslår følgende valgt til revisions- og kontroludvalget:


På valg næste gang i 2021

Direktør Frede Bording, Bording Smedie ApS, Hedensted

Elinstallatør Poul-Henning Vietz, Vietz El-installation A/S, Aarhus


På valg næste gang i 2023

Direktør Torben Bjørn Andersen, Chr. Møller A/S, Nyborg

Adm. direktør Jens Frost Mikkelsen, Intego A/S, Aalborg

Direktør Jørgen L. Christensen, GK Danmark A/S, Odense/KøbenhavnRevisions- og kontroludvalget er beskrevet i TEKNIQ Arbejdsgivernes vedtægter. Udvalget har følgende opgaver:

  • At fastsætte et eventuelt vederlag til bestyrelsen
  • At foretage kritisk revision af regnskabet
  • At kontrollere at indsendte valglister til valg til bestyrelsen opfylder vedtægternes krav til den samlede bestyrelses sammensætning
  • At afgøre om forslag til vedtægtsændringer er af mindre karakter
  • At iværksætte urafstemninger.

Senest den 31. december 2019 skal første valg til revisions- og kontroludvalget være gennemført. Fusionsbestyrelsen har i sit forslag til udvalgets sammensætning lagt vægt på, at udvalget både omfatter tidligere medlemmer af Arbejdsgiverne og tidligere medlemmer af TEKNIQ og at udvalget desuden er bredt sammensæt ift. fag, landsdel og virksomhedernes størrelse.

Valg til revisions- og kontroludvalget foregår som et valg mellem lister med de navne man ser valgt til udvalget. Reglerne herfor er fastlagt i TEKNIQ Arbejdsgivernes vedtægter. Bestyrelsen er forpligtet til at fremsætte et forslag (se ovenstående forslag), og der er nu mulighed for at indsende alternative valglister. Alternative valglister kan indsendes af mindst 25 medlemmer i forening til valg@tekniq.dk senest tirsdag den 17. september 2019. Kommer der ikke en alternativ liste inden fristens udløb anses bestyrelsens liste for valgt uden afstemning. Fremsendes der en alternativ liste inden fristens udløb, iværksættes urafstemning.


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.