Personlige medlemmer

Få overblik over hvem, der er personligt medlem af Elinstallatørforeningen for Roskilde og Omegn

Foreningen har 1 personligt medlem:

EL:CON A/S
Bytoften 11
4000 Roskilde
43345500
roskilde@elcon-as.dk
www.elcon-as.dk

Bo Just Jacobsen   boja@elcon-as.dk