Projektering, installation og vedligeholdelse af DBI designede sprinkleranlæg

Sprinklervirksomheder, der ønsker DBI-godkendelse til at projektere, installere, reparere, servicere og vedligeholde brandsikringsanlæg, skal opfylde en lang række krav.

Kravene fremgår af DBI Retningslinjer 001 og 002 og omfatter blandt andet, at virksomheden skal kunne dokumentere:

  • at den er i besiddelse af et kvalitetsledelsessystem og et ISO 9001-certifikat udstedt af et akkrediteret certificeringsorgan
  • at der er mindst én fastansat person, der er certificeret som kvalificeret til projektering, installation, service og vedligehold af sprinkleranlæg

DBI er det godkendende organ; de certificerer både de kvalificerede personers kompetencer og kontrollerer ved årlige besøg om sprinklervirksomheden forsat har et gyldigt ISO 9001-certifikat og overholder DBI Retningslinjernes bestemmelser.

Fordi sprinkleranlæg er maskininstallationer, er der ikke krav om, at sprinklervirksomheden skal oppebære en vvs-autorisation. Det autorisationskrævende arbejde omfatter kun en eventuel tilslutning til en ledning fra en vandforsyning.

På DBI's hjemmeside kan du se en liste over godkendte sprinklervirksomheder.


Senest opdateret 11-12-2020

Mads Risgaard Knudsen

Mads Risgaard Knudsen

Teknisk konsulent

mrk@tekniq.dk

7742 4226

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.