Hvad betyder Energistyrelsens kommende bekendtgørelse for installatørerne?

Energistyrelsens har meldt ud, at de ønsker, at man fra 1. januar 2021 skal være VE-godkendt for at kunne installere varmepumper med tilskud.

VE-godkendelsesordningen er Energistyrelsens ordning for installatører, der installerer små VE-anlæg som varmepumper, solceller, solvarme og biomassefyr. Ordningen udspringer af EU’s VE-direktiv og skal sikre en høj kvalitet i installationerne – og dermed forbedre effektivitet af installationerne.

Bekendtgørelsen er endnu ikke offentliggjort, men Energistyrelsen forventer at sende den i høring. TEKNIQ Arbejdsgiverne forventer, at reglerne vil træde i kraft, så installatører fra 1. januar 2021 skal være VE-godkendte for at kunne installere varmepumper med tilskud efter Bygningspuljen og Skrotningsordningen, der er to af de ordninger, der afløser den nuværende Energispareordning.

For at blive VE-godkendt, skal følgende betingelser opfyldes:

  1. En medarbejder skal have bestået prøven som VE-godkendt.
  2. Man skal have tilpasset sit KLS eller ISO9001 og det skal være forhåndsgodkendt af jeres kontrolinstans, fx TEKNIQ Kvalitet
  3. Dokumentation på bestået prøve som VE-godkendt og forhåndsgodkendelse af jeres KLS/ISO9001 sendes til Energistyrelsen

Kurser for at blive VE-godkendt

I øjeblikket udbydes der tre kurser hos KEA med start enten 24. marts eller 19. oktober, se kurserne her.

Vi arbejder i TEKNIQ Arbejdsgiverne på at få andre uddannelsesinstitutioner til at udbyde kurser rundt om i hele Danmark, så alle har mulighed for at blive uddannet inden årsskiftet. Indtil videre kan vi kun anbefale, at jer der har mulighed for det, melder sig til et af de kurser, der pt. er udbudt, så vi får sendt et signal om at der er behov for flere kurser.

Sektionen VE-installatør

Hvis du som virksomhed arbejder med små VE-anlæg som varmepumper, solceller, solvarme og biomassekedler, har du mulighed for at blive medlem af TEKNIQ Arbejdsgivernes sektion VE-installatør.

Sektionen arbejder for varetagelse af interesserne i forhold til VE-godkendelsesordningen samt udbredelse og markedsføring af medlemmerne. Som medlem af sektionen bliver din virksomhed også markedsført overfor forbrugerne på www.veinstallatoer.dk

Læs mere om sektionen VE-installatør her.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.