Pas på, at jeres anlægsbudgetter ikke bliver for nærsynede

Debatindlæg udsendt til lokale og regionale medier med TEKNIQ-rådsmedlemmer fra de respektive regioner som afsendere.

Netop nu er landets kommuner i gang med at forhandle det kommende års budgetter på plads. Det bliver ikke let, da mange presserende opgaver skal løses i kommunerne – lige fra anlægsinvesteringer til overvejelser om at tilføre flere ressourcer til ældreområdet, børneområdet m.v. Derfor skal kommunalpolitikerne holde tungen lige i munden, og der skal laves mange politiske kompromisser og prioriteringer undervejs.

På anlægsområdet er kommunerne desuden underlagt et stramt anlægsloft, som er et udtryk for regeringens og Folketingets ønsker om at føre en styrbar og ansvarlig finanspolitik – og det er naturligvis som udgangspunkt positivt.

Men i praksis betyder det, at kommunerne i forsøget på at undgå at overskride anlægsloftet ofte laver udbud, hvor man vælger den løsning eller det projekt, der er billigst i anlægsomkostninger. Problemet er bare, at det kan være dyrt at købe billigt.

Når der skal bygges en ny børnehave, folkeskole eller noget helt tredje, vil det typisk være langt billigere og mere hensigtsmæssigt at se på de samlede byggeomkostninger samt på omkostningerne ved at drifte institutionen i minimum de første 2-3 år, efter at bygningen står færdig.

Gammel teknologi, uhensigtsmæssige tekniske installationer eller meget energislugende installationer kan nemlig betyde store ekstraomkostninger i driften. Ved at tænke for kortsigtet og ikke tage driftsomkostningerne med i den samlede beregning risikerer kommunerne således at stå med skoler, plejehjem og daginstitutioner, der allerede er forældede, den dag de tages i brug, og dermed bliver langt dyrere at vedligeholde, end de behøvede at være.

Vi er fuldt ud bevidste om, at det kan være svært for en kommune at vælge mellem eksempelvis en totalrenovering af den lokale skole eller penge til mere velfærd. Derfor er det også fristende at sprede pengene mest muligt. Det er bare ikke den måde, man opnår den bedste kvalitet på.

Når budgetterne for 2019 skal endeligt på plads ude i de enkelte kommuner, er det afgørende, at man ikke lader sig friste til bare per automatik at vælge den anlægsløsning, som det er lettest at få plads til under loftet.

Opfordringen herfra skal derfor være: Tænk langsigtet og tag fagfolkene tidligt med på råd. Kun på den måde får vi mest og bedst mulig velfærd for pengene.


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.