Undgå frostsprængte rør i sommerhuset

Pressehistorie udsendt på vegne af udvalgte TEKNIQ-rådsmedlemmer med individuelle citater og kontaktoplysninger.

Det kan koste dyrt, hvis du ikke sikrer rørene mod frostsprængninger, når du lukker sommerhuset ned for vinteren. Lokal vvs-installatør fortæller, hvordan du forebygger skaderne.

Den danske sommer lakker så småt mod enden. Men inden du lukker sommerhuset ned for denne omgang, og det det kolde vejr igen begynder at trænge sig på, er det vigtigt, at du sikrer rørene mod frostsprængninger.

”Frostsprængte rør er et problem, som vi stadig oplever især i sommerhusene. Og får vi endnu en vinter som sidste år, kan det hurtigt blive en dyr fornøjelse, når skaderne skal udbedres,” siger Jesper B. Hansen vvs-installatør hos Carsten B. Hansen Aps i Herning og medlem af TEKNIQ-råd Midtjylland, der repræsenterer regionens el- og vvs-installationsvirksomheder.

Og det er nu, man skal gøre sommerhuset klar til kulden. Har man for eksempel ikke lukket for vandet, inden den første frost rammer, vil man som ejer ofte først opdage skaderne, når sommerhuset skal tages i brug igen. Og skaderne kan være betydelige, hvis de frostsprængte rør har fået lov til at løbe i hele den mellemliggende periode.

Netop sommerhuse er særligt udsatte for frostsprængninger, hvis installationerne står med tryk på, og der ikke er eller kun er meget begrænset opvarmning i huset i den periode, hvor det ikke benyttes. Hvis vandet fryser, vil det udvide sig, så både rørene og toiletcisternerne til sidst kan sprænge. 

Enkle løsninger

Ifølge Jesper B. Hansen er det dog ganske let at undgå problemerne.

”Det vigtigste er at få lukket for hovedhanen i målerbrønden, når sommerhuset lukkes ned før vinteren. På den måde undgår man store vandskader, hvis rørene fryser,” siger han.

Skal der sikres yderligere, anbefaler han, at man derefter åbner for hanerne i huset og tapper vandet af, ligesom man skal trække ud i wc’et cisternen og sikre vandlåsen med for eksempel frostvæske.

Skulle du allerede have lukket sommerhuset ned, uden at frostsikre det, kan du stadig nå at slippe for de værste følgevirkninger. Konstaterer du, at vandet er frosset til i sommerhuset, er det ifølge Jesper B. Hansen vigtigt, at du kontakter en autoriseret vvs-installatør, som kan tø vandinstallationen op. Han kan desuden samtidig udbedre de skader, som måske allerede er sket.

Generelt er det både hjemme og i sommerhuset en god idé at tjekke, om vandmåleren kører rundt, selvom du har lukket for alle haner, og der ikke er noget forbrug i øvrigt på installationen. Hvis den lille viser kører rundt, er det tegn på, at der er en lækage i et rør, eller at toilettet løber.

Hvis du er i tvivl om, hvordan du sikrer sit sommerhus bedst, bør du kontakte sin lokale vvs-installatør.

Du skal være opmærksom på dine vandrør, hvis:

  • Du har indbyggede vandrør, der er skjult i vægge og gulve, hvor en lækage kan være svær at se.
  • Du ikke bruger vand i længere tid.
  • Dine vandrør ikke er isolerede. Det gælder også for ældre huse, selvom de er helårsbeboede, især hvis rørene er placeret i uisolerede loftsrum eller skunke.
  • En huskeregel er, at alle vandrør, der ligger uden for den isolerede del af boligen (klimaskærmen), er i risiko for at sprænge. Husk dog, at isolering af rør ikke er en garanti mod frosne rør. Det forsinker blot processen. Luk derfor altid for vandet, hvis du er væk fra sommerhuset i længere tid.

Kilde: TEKNIQ Installationsbranchen


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.