En branche i fremgang kræver bedre muligheder for vækst

Debatindlæg udsendt på vegne af de regionale TEKNIQ-råd med hovedparten af de respektive TEKNIQ-rådsmedlemmer som afsendere.

Hvis de nordjyske virksomheder skal have mulighed for at fortsætte de senere års gode udvikling, er det afgørende, at den kommende regering er med til at sikre fortsat vækst og udvikling i regionen.

Kære kommende regering

Der er kommet godt gang i hjulene i de nordjyske el- og vvs-installationsvirksomheder. De senere år har vi oplevet en stabil vækst, som er kommet hele regionen til gode. Det har blandt andet betydet, at der er blevet plads til rekordmange lærlinge i branchen, ligesom væksten har skabt en lang række nye arbejdspladser.

Samtidig er der tale om en branche med et enormt potentiale – ikke mindst når det gælder om at skubbe yderligere gang i den grønne omstilling i hele Nordjylland.

Men skal det lykkes at realisere dette potentiale, er der brug for politisk opbakning. Derfor håber vi, at en kommende regering er klar til at vende blikket mod behovene hos det nordjyske erhvervsliv, når valgtrommerne er døet hen.

En ny medlemsundersøgelse har kortlagt, hvor de nordjyske el-, vvs- og industrivirksomheder har brug for politisk handling. Og ønskelisten er lang.

Uden kvalificeret arbejdskraft er vækst en umulighed. Og i Nordjylland oplever vi stadig større udfordringer med at skaffe det nødvendige antal dygtige faglærte. Derfor er det også bydende nødvendigt, at den kommende regering sætter endnu mere struktureret ind, når det gælder om at styrke erhvervsuddannelserne i regionen. Efter mange års systematiske besparelser, hænger erhvervsskolerne gevaldigt i bremsen. Set i lyset af den teknologiske udvikling har vi brug for at der tilføres ressourcer til løbende investeringer i nyt udstyr og faglig teknisk opkvalificering af lærerne.

Derudover er der brug for at styrke indsatsen allerede i folkeskolerne for at få flere unge, forældre og studievejledere til at droppe den gymnasiale vanetænkning og i stedet kigge på erhvervsskolernes mange spændende tilbud.

Et andet område, hvor virksomhederne efterlyser større politisk handlekraft, er på miljøområdet. Det kan siges meget kort: Ingen grøn omstilling uden en økonomisk gulerod. Mange nordjyske boligejere kunne fx med fordel udskifte deres gamle oliefyr til en moderne varmepumpe. Men det kan være svært at gå fra tanke til handling, når her og nu-prisen er i den høje ende. En løsning kunne være at udvide boligjobordningen og også lade den omfatte materialer.

Det ville også blive noget lettere at realisere den grønne tankegang i kommunerne, hvis en kommende regering ville slække lidt på den økonomiske spændetrøje i form af anlægslofterne, således at kommunerne i højere grad kunne tænke i langsigtede, energieffektive løsninger i stedet for altid at gå efter den billigste her og nu-pris i forbindelse med kommunale udbud.

Sidst, men ikke mindst, er der brug for at kigge på de byrder, ikke mindst administrative, man mødes med som nordjysk virksomhedsejer. Vi er de senere år gang på gang, trods løfter om det modsatte, blevet mødt med nye love og regler, som trækker både tid og penge ud af virksomhederne på daglig basis. Et godt eksempel er den nylige beslutning om, at alle varebiler over to tons skal indregistreres igen. I praksis betyder de mange, unødvendige regler og udgifter, at ikke mindst mindre virksomheder her i regionen drukner i papirarbejde i stedet for at bruge kræfterne på det, der er vigtigst … at komme ud til kunderne og skabe vækst.

Så kære kommende regering: Husk nu, at grundlaget for, at I kan leve op til valgkampens mange velfærdsløfter, er, at erhvervslivet i Nordjylland og resten af landet lever godt og får mulighed for at vokse. Ellers så bliver der ikke nogen velfærd!


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.