DEBAT: Kommunerne skal planlægge sig ind i klimakampen

Debatindlæg sendt til regionale medier på vegne af de fem regionale råd.

Det er ingen hemmelighed, at vi står overfor nogle enorme forandringer for at tilpasse os den grønne omstilling de kommende år. En del skal løses på de bonede gulve på Christiansborg, men også kommunerne har et stort ansvar for at sikre, at Danmark får sat gang i den nødvendige grønne omstilling og lever op til regeringens mål om at reducere CO2-udledningen med 70 procent.

De danske kommuner er landets største bygningsejere og har den tætteste kontakt til borgerne. Samtidig er det de danske kommuner, der udvikler bysamfundene både med indhold og infrastruktur.

Der findes snart ikke én kommune, som ikke har taget verdensmålene til sig. Og det sker ikke kun i form af overordnede visioner og teoretiske planer.

Nej, kommunerne arbejder med dem i virkeligheden. Derude hvor det gør en forskel for den enkelte borger. Derude i lokalsamfundene, hvor man igennem dialog opnår enighed om at opsætte fx solceller og vindmøller, etablere grøn varmeforsyning og ladestandere, som så bliver til et fælles, lokalt projekt.

Som landets største bygningsejere skal kommunerne ikke blot være med til at drive udviklingen inden for renovering og energioptimering med nye innovative løsninger, men også tage ansvaret på sig og feje for egen dør, så energiforbruget og klimabelastningen mindskes mest muligt. Det er desværre lettere sagt end gjort.

Derfor er det også nødvendigt, at kommunerne prioriterer de fysiske rammer for børn, unge og ældre. Ofte ser vi kommunalpolitikere og borgmestre, der er stolte over, hvor mange flere varme hænder de har ansat, men som sjældent kigger på de bygninger, de varme hænder skal modtage borgerne i.

Der er et særligt ansvar hos borgmestrene for at kigge ud i de kommunale skoler, daginstitutioner, idrætshaller og plejehjem og se, hvad der kan forbedres. Det gavner både indeklimaet, oplevelsen hos brugerne og i den grad også CO2-udledningen.

Det samme er tilfældet, når vi kigger på regelsættet for opsætning af vedvarende energi – eksempelvis solceller på offentlige bygninger. Det er utroligt kompliceret for kommunerne at gøre det rigtige, hvilket begrænser investeringerne. Her skal Christiansborg prioritere en løsning!

På samme måde opstår der problemer, når det handler om at bane vejen for elbilernes indtog på de danske veje. Det er ikke let at sikre, at ladestanderne bliver hensigtsmæssigt fordelt og etableret på det rigtige tidspunkt. For ligesom der ikke skal være for få ladestandere, skal der selvfølgelig heller ikke udbygges i blinde. Derfor er der behov for en lokal planlægning af etableringen af ladestandere ved offentlig vej i forbindelse med arbejdspladser og indkøbsmuligheder – samt på større fælles parkeringspladser ved boliger og arbejdspladser.

Også her skal kommunerne spille en vigtig rolle. Derfor bør der laves en kommunal plan i hver kommune for udrulningen af ladestanderne, hvorefter kommunerne i partnerskab med private aktører sikrer, at der opstilles standere i særligt de dele af byerne, hvor borgerne ikke har indkørsel og carport. For det er svært at forestille sig, at man vil købe en elbil uden at kunne lade den op, der hvor man bor. Derfor skal vi have en ladeinfrastruktur, der er på forkant med udviklingen i antallet af elbiler.

Der er ikke nogen tvivl om, at kommunerne vil den grønne omstilling, og at installatørerne er klar til at være de grønne entreprenører, som udfører opgaven. Men det kræver, at kommunalpolitikerne tør sætte handling bag ord og får kommunerne meldt ind i kampen.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.