Kommentar: AMU-systemet skal udvikles og ikke afvikles

Kommentar til de aktuelle trepartsforhandlinger fra TEKNIQ-råd Sjælland, bragt i Lolland-Falsters Folketidende 14. september 2017.

Af Lars Lyngby Sørensen, Lasse Houengaard, Tomas Kudsk og Flemming Nielsen, medlemmer af TEKNIQ-råd Sjælland

AMU-systemet hiver efter vejret, og de aktuelle trepartsforhandlinger er sidste chance for at genoplive det. 

Danske virksomheder og deres medarbejdere dropper således i stigende grad det offentlige AMU-system, når de skal dygtiggøre sig og styrke deres kompetencer. Det er resultatet af en årrække, hvor udvalget af AMU-kurser er blevet stadig mere snævert, og hvor alt for mange kurser aflyses med kort varsel.

I øjeblikket mødes regeringen og arbejdsmarkedets parter for at sikre et mere fleksibelt efteruddannelsessystem. Det er et kompliceret arbejde, hvor der skal tages højde for mange forskellige interesser og hensyn. 

Men under alle omstændigheder bør der være mindst én ting,  vi alle kan være enige om: Det vil være en falliterklæring at droppe et AMU-system, som tidligere har vist sin store værdi for dansk erhvervsliv. 

Et system, vi mere end nogensinde får brug for, når virksomheder og medarbejdere blandt andet skal gøres klar til den digitale tidsalder, vi allerede er godt på vej ind i.

Skal vi vende udviklingen, gælder det derfor først og fremmest om at genskabe tilliden til AMU-systemet. Og det bliver ikke let. En medlemsundersøgelse fra TEKNIQ har vist, at kun 35 procent af installationsvirksomhederne har benyttet sig af de offentligt udbudte AMU-kurser inden for de seneste tre år. Til sammenligning har 60 procent benyttet private udbydere.

Tidligere har ikke mindst elektrikere og vvs'ere ellers været storforbrugere af AMU-kurserne. Vores branche er da også helt afhængig af, at AMU igen bliver en troværdig samarbejdspartner, når der skal tænkes i efteruddannelse af medarbejdere. For det er ikke kvaliteten af de gennemførte AMU-kurser, den er gal med. Problemet er snarere, at udbuddet af kurser er for lille, og at de alt for ofte aflyses. 

En løsning vil derfor være at sikre, at en større del af AMU-kurserne udbydes med sikkerhed for, at de gennemføres. På elområdet har vi opfundet begrebet "garantikurser", hvor skolerne frivilligt har udbudt kurser med garanti for, at de blev afholdt.

Men det er kun en meget beskeden andel af elbranchens kurser, som i øjeblikket er garantikurser. Skolernes forklaring er, at der simpelthen er dårlig økonomi i at udbyde AMU-kurser, og at de derfor droppes.

Det skal med andre ord igen være økonomisk rentabelt at udbyde kurserne, så AMU-systemet gradvist kan få den samme centrale rolle som tidligere. 

Ikke mindst installationsbranchen er inde i en rivende teknologisk udvikling. En udvikling, der stiller store krav til, at medarbejderne hele tiden får opdateret deres viden og faglige kompetencer.

Det kræver dog, at kravene til kompetencer og udbuddet af efteruddannelsesmuligheder hænger bedre sammen end i dag. Og det kræver et velfungerende AMU-system!

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.