Debatindlæg: De unge er glade for EUX-elektrikeruddannelsen

Martin Rosborg (formand for TEKNIQ-råd Midtjylland), Per Møller Christensen (formand for TEKNIQ-råd Nordjylland), Anders Petersen (formand for TEKNIQ-råd Sjælland), Kurt Sjøholm (medlem af TEKNIQ-råd Hovedstaden), Henrik Glud (medlem af TEKNIQ-råd Hovedstaden) og Arne Holm (medlem af TEKNIQ-råd Syddanmark).

En fantastisk uddannelse. Sådan lyder vurderingen fra de EUX-elektrikerlærlinge, der netop nu er i gang med uddannelsen. De gymnasiale fag styrker lærlingene i de el-faglige fag, og døren til de videregående uddannelser står på vid gab.

En uddannelse for unge, der har både hænder og hoved skruet rigtigt på. Så kort kan EUX-uddannelsen beskrives. Her får dygtige unge mulighed for at kombinere gymnasiets boglige færdigheder med en uddannelse som for eksempel elektriker. Det er nu et år siden, de første EUX-elektrikerlærlingene blev udlært, og de har vist sig at være eftertragtede medarbejdere i installationsbranchen, hvor de kan byde ind med nye input i virksomhederne og i en branche, der er i en rivende teknologisk udvikling.

Samtidig er EUX-elektrikerlærlingene også selv begejstrede over deres uddannelse. Det understreges af en undersøgelse, som brancheorganisationen TEKNIQ og Dansk El-Forbund i fællesskab har gennemført blandt de lærlinge, som går på uddannelsen netop nu. Især blandt de elever, som udelukkende har undervisning sammen med andre EUX-elektrikere, er tilfredsheden stor. Her er hele 71 procent positive overfor uddannelsen.

Ved at vælge en EUX-uddannelse åbner man også døren til de videregående uddannelser på vid gab. I vores undersøgelse svarede hele 90 procent af EUX-elektrikerlærlingene, at det netop er derfor, de har valgt EUX-vejen, og hele 66 procent af lærlingene ville ikke have valgt uddannelsen, hvis den ikke gav direkte adgang til de relevante tekniske videregående uddannelser. Samtidig ville 53 procent af EUX-elektrikerlærlingene have valgt en gymnasial uddannelse, hvis EUX-muligheden ikke havde eksisteret.

Der ligger med andre ord langsigtede overvejelser bag, når de unge vælger uddannelsen som EUX-elektriker. Netop derfor er det også afgørende, at EUX-uddannelserne er målrettet de enkelte brancher, fastholder deres unikke særpræg og lever op til de krav, der stilles inden for relevante videregående uddannelser. For vi har brug for de unge, der har evnerne og også lysten til at læse videre og forhåbentlig vender tilbage til installationsbranchen.

Alligevel har der fra blandt andet politisk side været røster fremme om, at alle EUX-uddannelserne bør ensrettes og på den måde miste det særpræg, der ellers gør dem så brugbare som adgangsportal for de unges videre færd inden for deres faglige karrierer.

Naturligvis er der plads til forbedring, hvilket undersøgelsen da også viser. De lærlinge, der er mest kritiske overfor uddannelsen, peger alle på, at der på skolerne er behov for at forbedre strukturen og planlægningen af uddannelsen for at styrke integrationen af de el-faglige fag med de gymnasiale.

Men i stedet for at slå alle EUX-uddannelserne over én kam, bør man reducere antallet af skoler, som udbyder de enkelte EUX-uddannelser. Det vil give større hold, bedre kvalitet i undervisningen og bedre økonomi for skolerne.

Der er dog også brug for at understrege, at EUX’erne ikke alene kan dække branchens behov for kvalificeret arbejdskraft. Hele 70 procent af de unge EUX-elektrikerlærlinge forventer således at videreuddanne sig til især ingeniører og maskinmestre og vil derfor ikke i særligt stor udstrækning kunne dække behovet for ”almindelige” elektrikere de kommende år.

Derfor skal vi også – både brancheorganisationer, virksomheder, fagforbund og ikke mindst politikere – fortsat arbejde på at sikre en høj tilgang til de almindelige erhvervsuddannelser.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.