Debat: Få nu luft til hjernen - og bliv klogere

Debatindlæg af Gustav Petersen (formand for TEKNIQ-råd Syddanmark), Per Møller Christensen (formand for TEKNIQ-råd Nordjylland), Martin Rosborg (formand for TEKNIQ-råd Midtjylland), Anders Petersen (formand for TEKNIQ-råd Sjælland), Lars Dyrstrøm (formand for TEKNIQ-råd Hovedstaden) og Jens Vase (formand for Danske Skoleelever)

Trods mange års politiske løfter og et utal af undersøgelser må danske skoleelever stadig trækkes med dårligt indeklima. Det er tid til at erstatte store ord og varm luft med handling.

Det står stadig skidt til med indeklimaet i de danske folkeskoler. Faktisk er ventilationen alt for dårlig i over halvdelen af de danske klasselokaler, og det er eleverne, som betaler prisen i form af både hovedpine, træthed og koncentrationsproblemer. Det kan vi simpelthen ikke være bekendt.

Det er ellers ikke ny viden, at luftkvalitet og CO2-niveau har stor betydning for vores evne til at tage imod viden og udføre de opgaver, vi stilles over for – samtidig med at der er en direkte sammenhæng mellem dårligt indeklima og både forhøjet sygefravær og ikke mindst dårligere indlæring (faktisk præsterer eleverne typisk op til 15 procent dårligere på de skoler, hvor der er problemer med indeklimaet). Det har man vidst i omkring 100 år. Alligevel var resultatet nedslående, da forskere fra DTU for nylig undersøgte 50 folkeskoler, hvor indeklimaet for hovedpartens tilfælde fik dumpekarakter.

Ikke desto mindre er det kun 18 procent af kommunernes renoveringstiltag, der bruges på ventilation, og det har konsekvenser. I Danmark er det blot 30 procent af folkeskolernes klasselokaler, som er udstyret med ventilationsanlæg (mens tallene for Norge og Sverige er henholdsvis 62 og 85 procent). Og i hele 56 procent af de danske klasselokaler er luftkvaliteten for dårlig (mod 21 procent i Norge og 16 i Sverige). Det er ganske enkelt ikke godt nok.

I ”Sundhedsmagasinet” på DR blev Ravnsholtskolen i Allerød Kommune brugt som eksempel på de mange skoler, hvor det halter med indeklimaet. Her fortalte eleverne, hvordan de oplevede, at luften i klasselokalerne til tider nærmest kunne føles ”klumpet”. Et billede vi ser i hele landet.

Man har fra politisk side indført en skolereform, som skal styrke elevernes faglige niveau og dermed på længere sigt også Danmarks konkurrenceevne. Men man har ikke formået samtidig at skabe de fysiske rammer, som sikrer, at eleverne – og deres lærere – også får det bedst mulige udbytte af de flere timer på skolebænken. 

Og det behøver faktisk ikke at være en uoverskuelig opgave at sætte gang i forbedringen af indeklimaet på skolerne. I første omgang kunne man jo blot starte med at opstille målere i klasselokalerne, som gør lærere og elever opmærksomme på, hvornår det er tid til at lufte ud.

På længere sigt vil det dog være nødvendigt at tænke i mere permanent og automatiseret ventilation, hvis det skal lykkes at sikre næste generation en god og lærerig skoletid. Mange folkeskoler trænger generelt til renovering. I den forbindelse vil det være fornuftigt i langt højere grad end hidtil at gøre indeklimaet til en central del af projekterne, så skolerne ikke bare bliver flotte at se på men også behagelige at være i.

Kommunerne må derfor tage ansvar for den vigtige opgave at sikre et godt indeklima, og dermed optimal indlæring og undervisning, på skolerne. Det hjælper jo ikke meget, at eleverne får nye og digitale undervisningsredskaber, og lærerne bliver dygtigere, hvis den dårlige luft gør hovederne tunge. 

Der er med andre ord brug for, at politikerne arbejder målrettet på at sikre god luft i klasselokalerne i stedet for blot at sprede varm luft og tomme løfter. 


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.