Konference om Fremtidens energispareordning

Hvordan skal fremtidens energispareordning se ud?

Den nuværende Energispareordning har i flere år været en vigtig faktor i Danmarks grønne omstilling. Men ordningen har i sin nuværende for udspillet sin rolle. Den er for dyr, for bureaukratisk, skævvridende og er gentagne gange blevet misbrugt.

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) har gennem længere tid givet udtryk for, at han ønsker en energispareordning, som ser markant anderledes ud end den nuværende.

TEKNIQ har derfor inviteret en række centrale aktører til at fortælle om deres forventninger til fremtidens energispareordning.

Program
09:00 - 09:30 - Registrering og kaffe

09:30 - 09:45 - Velkomst og indledning
v/Niels Jørgen Hansen (TEKNIQ)

09:45 - 10:15 - Energieffektiviseringers rolle i energi- og klimapolitikken
Peter Birch Sørensen (Klimarådet)

10:15 - 10:45 - Besparelser, elektrificering og lagring i fremtidens energisystem
Brian Vad Mathiesen (Aalborg Universitet)

10:45 - 11:00 - Pause

11:00 - 11:30 - Paneldebat: Branchernes forventninger til en ny energispareordning
v/Niels Jørgen Hansen (TEKNIQ), Lars Aagaard (Dansk Energi) og Henrik Garver (Foreningen af Rådgivende Ingeniører)


11:30 - 11:55 - Tanker om fremtidens energispareindsats
Energi- forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (Venstre)

11:55 - 12:40 - Paneldebat: Politikernes holdninger til fremtidens energispareindsats
v/Ida Auken (Radikale Venstre), Jens Joel (Socialdemokratiet) og Carsten Bach (Liberal Alliance)

12:40 - 12:50 - Afrunding
 v/Niels Jørgen Hansen (TEKNIQ)

12:50 - 13:30 - Stående frokostbuffet


Programmet opdateres løbende

Se: Installationsbranchens bud på en ny energispareordning

Dato

18. januar 2018
kl. 09:00 - 13:30

Sidste tilmelding:
17. januar 2018

Sidste afmeldingsdato:
16. januar 2018

Mødearrangør

TEKNIQ

Sted

Nationalmuseet
Ny Vestergade 10
1471 København K

Se på kort

Priser

Standardpris:
0,00 kr.

Priserne er ekskl. moms, og inkl. forplejning og undervisningsmaterialer.

TEKNIQ er den eneste organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.