Varmepumpedagen 2018 - et fossilfrit DanmarkMed den nyligt indgåede Energiaftale er der kommet yderligere fokus på udbredelsen af varmepumpeteknologien i Danmark.

Vi er som branche overbevist om, at varmepumpeteknologien vil være en væsentlig faktor for at gøre Danmark fossiluafhængigt.

Vi er også klar til, at de individuelle varmepumper erstatter olie- og naturgasfyret. Varmepumper, der kører på 100 pct. grøn strøm, er en samfundsøkonomisk gevinst, og potentialet for CO2 besparelser er stort. Ændringerne af afgiftspolitikken er helt nødvendige for at sikre den grønne omstilling.

Derfor er det meget tilfredsstillende, at der sker en nedsættelse af både elafgiften og elvarmeafgiften. Det er hovedvirkemidler til at ændre forbrugsmønstre og dermed erstatte fossile brændsler med strøm fra VE. De er også et nødvendigt incitament til fremme af investeringer i såvel store varmepumper på decentrale varmeværker som individuelle varmepumper samt i store industrielle varmepumper, som også har et stort potentiale.

Det er på denne baggrund, at vi igen i år inviterer hele varmepumpeindustrien til en spændende faglig dag, hvor vi hører om og diskuterer muligheder og udfordringer for udbredelsen af varmepumpeteknologien i Danmark.

Arrangører
  • Varmepumpefabrikantordningen
  • TEKNIQ
  • Teknologisk Institut
  • Varmepumpeordningen
  • Autoriserede Køle- og Varmepumpefirmaers Brancheforening
  • Dansk  Energi
  • Energistyrelsen
Tilmelding
Deltagelse i varmepumpedagen er gratis for medlemmer. For øvrige deltagere er prisen 480 kr. ekskl. moms og betalingsgebyr.

Tilmelding kan ske via Eventbrite på dette link.

Hvis du har spørgsmål
Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte sekretær Line Brendstrup på email lbr@tekniq.dk eller telefon 77424248.

Varmepumpefabrikantforeningen kan kontaktes på email vpf@varmepumpefabrikanterne.dk eller telefon 35394344. 

Dato

20. september 2018
kl. 08:30 - 16:00

Sidste tilmelding:
17. september 2018

Sidste afmeldingsdato:
17. september 2018

Mødearrangør

Varmepumpefabrikanterne m.fl.

Sted

Eigtveds Pakhus
Asiatisk Plads 2G, 3. sal
1448 København K

Se på kort

Materiale til Download

Hent program

TEKNIQ er den eneste organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.