Niels Jørgen Hansen

Niels Jørgen Hansen

Adm. direktør

njh@tekniq.dk

7742 4232

4074 4360

Mål, værdier og arbejdsområder

TEKNIQ er arbejdsgiver- og erhvervsorganisation for installationsvirksomheder og andre virksomheder, der udformer og servicerer tekniske anlæg og systemer.

Mission

TEKNIQs mission er at forbedre vilkårene, så organisationens medlemmer får optimale betingelser for at udvikle sig som stærke og lønsomme virksomheder i den tekniske branche. Det sker gennem medlemsservice og påvirkning af rammevilkår, overenskomster, uddannelser m.v. TEKNIQ stimulerer herigennem udviklingstempoet i branchen.

Vision

TEKNIQ er det organisatoriske samlingspunkt for virksomheder, der leverer, udformer, udfører og servicerer tekniske løsninger i bygninger og øvrige anlæg. Virksomhederne er baseret på tekniske kompetencer og udfører overvejende arbejde på kundernes adresser.

TEKNIQ vil som en fokuseret brancheorganisation med en klar brancheprofil være den organisation, der gennem medlemsservice og stærk indflydelse skaber mest værdi for de virksomheder, der er medlem.  TEKNIQ sikrer som organisation, at den tekniske branche fremstår som professionel, kompetent og udviklingsorienteret.

Disse egenskaber kendetegner også organisationen:

  • Kompetent og professionel – man kan tro på vore råd og argumenter
  • Fremsynet og konstruktiv – vi søger løsninger
  • Forankret i branchen – vi er tæt på medlemmerne

Arbejdsområde

TEKNIQs opgave er at servicere medlemsvirksomhederne og varetage branchens interesser inden for følgende områder:

  • Virksomhedernes forhold som arbejdsgivere
TEKNIQ forhandler, indgår og administrerer overenskomster. Tekniske installationsvirksomheder har behov for fleksible overenskomster, der afspejler, at de fleste opgaver løses hos kunderne og at opgavemængden varierer.

Organisationen hjælper medlemsvirksomhederne med at undgå eller løse uoverensstemmelser på personaleområdet. 

Tekniske installationsvirksomheder har behov for, at medarbejderne er stærke og har opdaterede kompetencer. På det uddannelsespolitiske område arbejder TEKNIQ derfor for, at branchen har en tilstrækkelig og kvalificeret arbejdsstyrke.

  • Virksomhedens forhold som erhvervsdrivende
TEKNIQ tager sig af installationsvirksomhedernes særlige interesser inden for bl.a. byggeriets aftaleforhold, tekniske reguleringer, autorisationsforhold m.v. 

TEKNIQ tilbyder kurser og uddannelser med henblik på lederudvikling.

  • Branchens profil

I kraft af den tekniske udvikling øges kravene og forventningerne til de tekniske installationer og anlæg – og dermed også til de tekniske installationsvirksomheder. 

Det er en selvfølge, at der i gammeldags forstand skal være tale om godt håndværk, men løsningerne skal også være kloge – det vil sige gennemtænkte i forhold til funktionalitet, energieffektivitet osv.

Installationsbranchen kan skabe betydelige samfundsmæssig værdier. Kloge installationer kan øge produktiviteten i industri og landbrug, forbedre energieffektiviteten, skabe sikkerhed og stabilitet osv.

Kloge installationer skaber vækst og holdbarhed i samfundet.
Ved hjælp af installationer og ny teknologi sikres Danmark en bæredygtig udvikling, som skubber på udviklingen væk fra fossile brændstoffer. Branchen har et betydeligt bidrag til den nødvendige, grønne omstilling, som sikrer, at Danmark kan nå de ambitiøse klimamål.


Senest opdateret 20-12-2017

TEKNIQ er den eneste organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.