Personlige medlemmer

Få overblik over hvem, der er personligt medlem af TEKNIQ EL København

Foreningen har 1 personligt medlem:

EL:CON A/S
Ryhavevej 50
Hasle
8210 Aarhus V
72667000
elcon@elcon.dk
www.elcon.dk

Palle Egelund Jensen   peje@elcon-as.dk