Kontakt TEKNIQ

Overenskomster og Jura

tekniq@tekniq.dk

4343 6000

Ny overenskomst på industriens område på plads

CO-industri og Dansk Industri indgik søndag overenskomst på industriens område. Det betyder, at overenskomstforhandlingerne i de øvrige organisationer på arbejdsmarkedet nu går ind i den afgørende fase.

Industriens nye overenskomster gælder for tre år, og blandt nogle af elementerne i aftalen er:

 
  • Virksomheder med varierende produktionsbehov kan varsle systematisk overarbejde, hvis det ikke er muligt at opnå en lokalaftale om varierende ugentlig arbejdstid. Overarbejdet kan maksimalt udgøre fem timer pr. uge og en time pr. dag.
  • Bidraget til fritvalgslønkontoen forhøjes med 2 procent i perioden.
  • Mindstebetalingssatsen forhøjes med 2 kroner i hvert af årene.
  • Lærlinge– og elevsatser reguleres med 1,7 pcrocent i hvert overenskomstår pr. 1. marts.

Læs også:

Installationsbranchens vej mod nye overenskomster

Sådan gik det sidst

Hvad sker der, hvis parterne ikke bliver enige?

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.