TEKNIQ-råd: Uden byggetilsyn er vejen banet for kvaksalvere og sort arbejde

TEKNIQ-rådsmedlemmerne har gjort sig bemærket på de regionale debatsider med en reaktion på regeringens planer om at fjerne det kommunale tilsyn af vandinstallationer som en del af Lovforslaget om nye autorisationer.

Herunder kan du læse indlægget fra medlem af TEKNIQ-råd Syddanmark, Lars Petrowsky, som er bragt i Vejle Amts Folkeblad. 

Uden byggetilsyn er vejen banet for kvaksalvere og sort arbejde

Forbrugere og boligkøbere bliver stillet ringere, hvis et aktuelt lovforslag om at fjerne den kommunale tilsynspligt på vandinstallationer bliver til virkelighed. Selvom det måske lyder som en tør sag, er den værd at interessere sig for.

Lars Petrowsky 
 
 Lars Petrowsky

Konkret sikrer tilsynet "Familien Jensen" mod ulovligt installationsarbejde, når de skal bygge nyt hus, fordi kommunen tjekker, om en virksomhed har den krævede autorisation til at udføre vandinstallationer. Tilsynet er altså aktuelt i forbindelse med byggesager, der skal meldes til kommunen.

Det er svært for forbrugere uden faglig indsigt at skelne skidt fra kanel, fordi der er kvaksalvere, som fristes til at byde ind på opgaver, som de hverken har kompetence eller godkendelse til at udføre. Herudover er tilsynet med til at sikre, at arbejdet ikke bliver udført sort og dermed uden klagemulighed.

Hvis regeringen som planlagt fjerner tilsynsordningen, betyder det, at "Familien Jensen" selv skal sikre sig, at vandinstallationerne i det nye hus bliver lavet af en virksomhed med autorisationen i orden. Her er det værd at bemærke, at det er boligejeren selv, der står med det endelige ansvar. Familien Jensen kan altså selv risikere at ende med regningen, hvis de får en vandskade på grund af dårligt vvs-arbejde.

Men det er ikke kun "Familien Jensen", der risikerer at komme i klemme. Det gør en eventuel køber af huset også. For hvis skaden først viser sig efter et hussalg, kan det ende i en langvarig retssag mellem køber og sælger.

Ændringerne kommer på et tidspunkt, hvor regeringen vil ændre autorisationssystemet og indføre en række delautorisationer – blandt andet på vandinstallationsområdet. Det gør det mere uoverskueligt, hvem der har ansvaret for installationerne.

Derfor er det i både forbrugerne og samfundets interesse, at kommunerne også fremadrettet skal føre tilsyn i byggesager.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.