Lønomkostningerne stiger i installationsbranchen

Den netop offentliggjorte lønstatistik fra DA viser en stigning i lønomkostningerne for TEKNIQs medlemsvirksomheder.

Den samlede stigning på bygge- og anlægsområdet er på 2,7 %. Kun 2/3 af denne stigning skyldes dog stigninger i den direkte løn - resten er opsparing.

I alt 0,9 % skyldes nemlig den stigning i SH-opsparing/fritvalgsordning, som blev aftalt ved overenskomstfornyelsen i 2014, samt ekstraordinært store pensionsindbetalinger. De store pensionsindbetalinger skyldes såkaldte uregelmæssige løndele, som fx kan være udbetalinger af bonus eller akkordoverskud.


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.