Hold på de ældre medarbejdere

Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse kan yde støtte til fastholdelse af medarbejdere, der er over 55 år eller på vej til at blive nedslidte.

Målet er at holde kompetencer og erfaring i virksomheden så længe som muligt.

Seniorpakke

Med en Seniorpakke gennemfører virksomheden aktiviteter, der er beskrevet i en drejebog fra fonden, i tre til seks måneder. Støtten fra fonden dækker blandt andet et endags afklaringskursus per seniormedarbejder og refusion af den tid, seniomedarbejderne bruger på at deltage i aktiviteterne i løbet af perioden. 

Støttemuligheden udløber ved året udgang, så pengene skal søges inden den 14. december.

Sporskifte

Har du en medarbejder, der har en masse viden om virksomhed og kunder, men er på vej til at være nedslidt, kan du med støtte til sporskifte fastholde vedkommende i firmaet. Den ansatte vil i et forløb med kortere efteruddannelse kunne få en anden type job, hvor kompetencerne forbliver i spil til gavn for din virksomhed.

Læs mere om begge tilbud

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.